Huntingtons sjukdom genetik

hatAll människor har den Huntingtin genen ('' HTT''), som ger den genetiska koden att producera protein huntingtin (HTT). Del av denna gen är en upprepad kallas trinucleotide upprepas, som varierar i längd mellan individer och kan ändra längd mellan generationerna. När längden på detta upprepade avsnitt når en viss tröskel, producerar en förändrad form av det protein, kallat mutant huntingtin protein (mHTT). De olika funktionerna av dessa proteiner är orsaken till patologiska förändringar som i sin tur orsaka sjukdom symptom. Huntingtons sjukdom-mutationen är genetiskt dominerande, eftersom antingen av en persons HTT gener som muterade orsakar sjukdomen. Det ärvs inte enligt kön, men längden på de upprepade avsnittet av genen, och därmed dess svårighetsgrad kan påverkas av den drabbade överordnat kön.

Genetisk mutation

HD är en av flera trinucleotide upprepade störningar som orsakas av längden på ett upprepade avsnitt av en gen som överstiger en normala arbetsområde. '' HTT'' genen är beläget på den korta armen av kromosom 4

Klassificering av trinucleotide upprepa och resulterande hälsostatus, beror på antalet CAG upprepar med mycket stora upprepa räknas, HD har fullständig Penetrans och kan inträffa under 20 år när det sedan kallas juvenil HD, akinetic-stel eller Westphal variant HD. Detta står för omkring 7% av HD lufttrafikföretag.

Arv

Sannolikheten för avkommor som ärver en drabbade gen är 50% oberoende av kön och genen hoppa inte generationer.

Huntingtons sjukdom har autosomala dominerande arv, vilket innebär att individen påverkas vanligen ärver en kopia av genen med en utökad trinucleotide upprepa (den mutanta allelen) från en drabbade överordnade.

Trinucleotide CAG upprepar över 28 är instabila under replikeringen och denna instabilitet ökar med antalet gånger nuvarande. Det är sällsynt för Huntingtons sjukdom orsakas av en ny mutation, där varken moderföretag har över 36 CAG upprepar.

Personer med både gener som påverkas är sällsynta, utom i stora consanguineous familjer. En tid HD ansågs vara den enda sjukdom som detta inte påverkade symtom och förlopp av sjukdomen, men det har sedan dess visat sig att det kan påverka fenotyp och den progression. Beteendet av muterade mHTT protein uppfattas inte helt, men det är giftigt för vissa typer av celler, särskilt i hjärnan. Skador uppstår huvudsakligen i striatum, men eftersom sjukdomen fortskrider, andra områden i hjärnan också avsevärt påverkas. Skadan ackumuleras, visas symptom som är associerade med dessa områden som hjärnans funktioner. Planering och modulera rörlighet är huvudfunktionerna i striatum och svårigheter med dessa inledande symptom. I djur genetiskt modifierade uppvisa HD, har flera funktioner för HTT hittats. Med dessa djur är HTT viktigt för embryonala utveckling, dess frånvaro är relaterad till embryonal död. Även fungerar som en anti-apoptotiska agent att förebygga Programmerad celldöd och styr produktionen av hjärnan-härledda neurotrophic factor, ett protein som skyddar nervceller och reglerar deras skapande under neurogenes. HTT också underlättar vesikulär transport och synaptisk överföring och styr neuronal gen transkription. Under den biologiska processen av posttranslational ändring av mHTT, kan avspjälkning av proteinet lämna bakom kortare fragment utgjorde delar av polyglutamine expansion. Rhes konstaterades att inducera sumoylation av mHTT, vilket orsakar protein stycken till disaggregate - studier i cellodling visade att stycken var mycket mindre giftiga än disaggregerade form. HD medför också en onormal ökning i astrocyterna.

Basala ganglierna - del av hjärnan mest framträdande påverkas av HD - spela en nyckelroll i rörelse och beteende kontroll. Deras funktioner är inte fullt ut förstått, men nuvarande teorier föreslår att de är del av kognitiv verkställande

Ytterligare läsning


Denna artikel är licensierade under Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Det använder sig av material från Wikipedia artikel om "Huntingtons sjukdom" allt material anpassat används från Wikipedia är tillgängliga enligt Creative Commons Attribution-ShareAlike License. Wikipedia ® själv är ett registrerat varumärke som tillhör Wikimedia Foundation, Inc.

Last Updated: Feb 1, 2011

Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | العربية | Dansk | Nederlands | Finnish | Ελληνικά | עִבְרִית | हिन्दी | Bahasa | Norsk | Русский | Svenska | Magyar | Polski | Română | Türkçe
Comments
The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post