Wat is Anale Kanker?

Door Dr. Ananya Mandal, M.D.

Anatomie van de anussen

De anus is lager het meeste deel van de grote darm die buiten het lichaam opent. Het afval van de Kruk en van het lichaam gaat uit door dit het openen over.

De cellen die de anussen voeren worden samengesteld uit cellen die worden afgevlakt en als huidcellen verschijnen. Deze worden genoemd squamous cellen.

Het gebied bij de verbinding van de anussen en het rectum wordt genoemd de overgangsstreek. Hier verandert de voering van de anussen en uit zowel squamous als ingeboren cellen samengesteld. De Ingeboren cellen zijn die die diverse vloeistoffen met inbegrip van slijm afscheiden. Dit helpt in vlotte passage van de krukken.

Deze lijn die de anussen en het rectum scheiden wordt opgeroepen de getande lijn. Er zijn twee sfincters of poorten die het openen van de anussen regelen.

Soorten anale kanker

Één van de vaak meest voorkomende soorten anale kanker is squamous celkanker (80% van alle anale kanker). Er zijn verscheidene verschillende soorten squamous cel anale kanker. Zij worden soms genoemd epidermoïde kanker. 

Een zeldzamer type is adenocarcinoma die de ingeboren cellen in de overgangsstreek beïnvloedt. Andere soorten anale kanker omvatten basiscelcarcinoom en melanoma.

Soms kijken de cellen op de oppervlaktelaag anussen als kankercellen maar niet in de diepere lagen gegroeid. Dit is in situ genoemd geworden carcinoom. Het kan ook ziekte worden genoemd Bowen. Dit kan een vorm van pre-kanker zijn die het risico van ware anale kanker opheft.

Oorzaken en risicofactoren van anale kanker

Anale kanker is zeldzaam. De Vrouwen worden meer in het algemeen beïnvloed dan mannen. Enkele risicofactoren omvatten de Menselijke besmettingen van het papilloma (HPV)virus. Er zijn meer dan 100 verschillende soorten HPV.  Sommigen hiervan kunnen via seksueel contact uitspreiden. Bijna 80% van die gediagnostiseerd met anale kanker hebben bewijsmateriaal van besmetting HPV.

Andere risicofactoren omvatten het verouderen, aanwezigheid van seksueel - overgebrachte ziekte, het roken, immuun-deficiëntie enz.

Symptomen van anale kanker

De symptomen van anale kanker zijn gelijkaardig aan andere anale wanorde zoals stapels (haemorrhoids) of anale spleet. Sommige individuen (bijna 20% met kanker) kunnen niet met om het even welke symptomen vertonen.

Enkele symptomen omvatten: -

 • Het Rectale aftappen
 • Lossing van slijm van anussen
 • Pijn rond de anussen
 • Sensatie van een stuk in de anussen en het voelen van onvolledige evacuatie na het leegmaken van de darm
 • Kleine stukken rond de anussen die als stapels verschijnen
 • Moeilijkheid in het controleren darmen of faecale incontinentie
 • Stuk in de lies die op gezwelde lymfeknopen wijzen.
 • Bloedarmoede en zijn symptomen

Onderzoek en diagnose

Het Onderzoek verwijst naar testende grote vatbare maar gezonde bevolking om vroege stadia van een ziekte te ontdekken alvorens er om het even welke symptomen zijn. De test moet nauwkeurig, betrouwbaar zijn en moet geen valse positieve resultaten geven. Op het ogenblik zijn er geen dergelijke geschikte onderzoekstests voor anale kanker.

Epidemiologie van anale kanker

Anale kanker zijn niet zeer gemeenschappelijk maar de wijfjes zijn naar voren meer gebogen aan deze kanker dan mannetjes. Anale kanker zijn veel minder gemeenschappelijk dan kanker van de dubbelpunt of het rectum.

Volgens de Amerikaanse ramingen van de Maatschappij van Kanker in 2013 zal er rond 7.060 nieuwe gevallen (4.430 in vrouwen en 2.630 bij mannen) van anale kanker zijn en er zal rond 880 sterfgevallen (550 in vrouwen en 330 bij mannen) wegens anale kanker zijn.

Volgens Kankeronderzoek schat het UK rond 1.100 mensen is diagnostiseerde elk jaar in het UK en tarief is increasing over afgelopen decennium.

Herzien tegen April cashin-Garbutt, BEDELAARS Hons (Cantab)

Bronnen

 1. http://www.nhs.uk/conditions/cancer-of-the-anus/Pages/Definition.aspx
 2. http://www.cancerresearchuk.org/cancer-help/type/anal-cancer/
 3. http://www.macmillan.org.uk/Cancerinformation/Cancertypes/Anal/Analcancer.aspx
 4. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003083-pdf.pdf
 5. http://ari.ucsf.edu/science/s2c/anal.pdf
 6. http://seer.cancer.gov/publications/survival/surv_anus.pdf
 7. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003031-pdf.pdf

Verdere Lezing

Last Updated: Oct 7, 2014

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post