Advertisement

Wat is Radiologie?

De Radiologie is de tak of de specialiteit van geneeskunde die de studie en de toepassing van weergavetechnologie zoals röntgenstraal en de straling behandelt op het diagnostiseren van en het behandelen van ziekte.

De Radiologen leiden een serie van weergavetechnologieën (zoals ultrasone klank, gegevens verwerkte tomografie (CT), kerngeneeskunde, de tomografie van de positonemissie (PET) en magnetic resonance imaging (MRI) om ziekte te diagnostiseren of te behandelen. De radiologie van Interventional is de prestaties van (gewoonlijk minimaal invasief) medische procedures met de begeleiding van weergavetechnologieën. De aanwinst van medische weergave wordt gewoonlijk uitgevoerd door de röntgenoloog of radiologic technoloog.

De volgende weergavemodaliteiten worden gebruikt op het gebied van kenmerkende radiologie:

Van de Projectie (de duidelijke) radiografie

De Röntgenfoto's (of Roentgenographs, die na de ontdekker van Röntgenstralen wordt genoemd, worden Wilhelm Conrad Röntgen) geproduceerd door de transmissie van Röntgenstralen door een patiënt aan een vangstapparaat dan in een beeld voor diagnose geproduceerd. De originele en nog gemeenschappelijke weergave produceert zilveren doordrongen films. In Film - de radiografie van het Scherm een x-ray buis produceert een straal van röntgenstralen die wordt gericht op de patiënt. De röntgenstralen die door de patiënt overgaan worden gefiltreerd om verspreiding en lawaai te verminderen en dan een onontwikkelde film te slaan, gehouden aan het scherm dat strak van licht fosfoor in een ondoorzichtige cassette uitzendt. De film wordt dan chemisch ontwikkeld en een beeld verschijnt op de film. Nu is het vervangen van het film-Scherm radiografie Digitale Radiografie, DR., waarin de röntgenstralen een plaat van sensoren slaan die dan de geproduceerde signalen in digitale informatie en een beeld op het computerscherm omzet.

De Duidelijke radiografie was de enige weergavemodaliteit beschikbaar tijdens de eerste 50 jaar van radiologie. Het is nog de eerste studie die in evaluatie van de longen, het hart en het skelet wegens zijn brede beschikbaarheid, snelheid en relatieve lage kosten wordt bevolen.

Fluoroscopy

Fluoroscopy en de angiografie zijn speciale toepassingen van de weergave van de Röntgenstraal, waarin een fluorescente het scherm en beeldversterkerbuis aan een televisiesysteem met gesloten circuit wordt aangesloten. Dit staat weergave in real time van structuren in motie toe of vergroot met een radiocontrastagent. De agenten van Radiocontrast worden beheerd, vaak geslikt of ingespoten in het lichaam van de patiënt, om anatomie en het functioneren van het bloedvat, het genitourinary systeem of het maagdarmkanaal te omlijnen. Twee radiocontrasts zijn weldra in gebruik. Het Barium (als BaSO4) kan mondeling of rectally voor evaluatie van de GI landstreek worden gegeven. De Jodium, in veelvoudige merkgebonden vormen, kan door mondelinge, rectale, intraarterial of intraveneuze routes worden gegeven. Deze radiocontrastagenten absorberen of verspreiden sterk de straling van de Röntgenstraal, en samen met de real time staat de weergave demonstratie van dynamische processen, zoals peristalsis in het spijsverteringskanaal of bloedstroom in toe slagaders en aders. Het contrast van de Jodium kan ook op abnormale gebieden min of meer dan in normale weefsels worden geconcentreerd en abnormaliteiten (tumors, cysten, ontsteking) opvallender maken. Bovendien, in specifieke omstandigheden kan de lucht als contrastagent voor het gastro-intestinale systeem worden gebruikt en kan de kooldioxide als contrastagent in het aderlijke systeem worden gebruikt; in deze gevallen, vermindert de contrastagent de straling van de Röntgenstraal minder dan de omringende weefsels.

CT aftasten

CT de weergave gebruikt Röntgenstralen samen met de gegevensverwerking van algoritmen aan beeld het lichaam. In CT, roteert een Röntgenstraal die buis tegenover een detector van de Röntgenstraal (of detectors) produceert in een ringvormig apparaat rond een patiënt veroorzakend een computer geproduceerd beeld in dwarsdoorsnede (tomogram). CT wordt verworven in het asvliegtuig, terwijl de kroon en sagittal beelden door computerwederopbouw kunnen worden teruggegeven. De agenten van Radiocontrast worden vaak gebruikt met CT voor verbeterde afbakening van anatomie. Hoewel de röntgenfoto's hogere ruimteresolutie verstrekken, kan CT subtielere variaties in vermindering van Röntgenstralen ontdekken. CT stelt de patiënt aan meer het ioniseren straling bloot dan een röntgenfoto. Spiraalvormige CT van de multi-Detector gebruikt 8.16 of 64 detectors tijdens ononderbroken motie van de patiënt door de stralingsstraal om veel fijnere detailbeelden in een kortere examentijd te verkrijgen. Met snel beleid van IV contrast tijdens het CT aftasten kunnen deze fijne detailbeelden in 3D beelden van kransslagaders van de halsslagader, de hersen en, CTA, CT angiografie worden opnieuw opgebouwd. CT het aftasten is de test van keus in het diagnostiseren van sommige dringende en optredende voorwaarden zoals hersenbloeding, longembolie (klonters in de slagaders van de longen), aorta tearing ontleding (van de aortamuur), blindedarmontsteking, diverticulitis, en het belemmeren nierstenen geworden. De Voortdurende verbeteringen van CT technologie met inbegrip van snellere aftastentijden en de betere resolutie hebben dramatisch de nauwkeurigheid en het nut van CT aftasten en het bijgevolg verhoogde gebruik in medische diagnose verhoogd.

De eerste commercieel haalbare CT scanner werd uitgevonden door de Heer Godfrey Hounsfield bij EMI de Centrale Laboratoria van het Onderzoek, Groot-Brittannië in 1972. EMI had de distributierechten op de muziek Beatles in handen en het was hun winsten die het onderzoek financierden. De Heer Hounsfield en Alan McLeod McCormick deelde de Nobelprijs voor Geneeskunde in 1979 voor de uitvinding van CT aftasten. De eerste CT scanner in Noord-Amerika werd geïnstalleerd bij de Kliniek van Mayo in Rochester, MN in 1972.

Ultrasone Klank

De Medische echografie gebruikt ultrasone klank (correcte golven met hoge frekwentie) om zachte weefselstructuren in het lichaam in echt te visualiseren - tijd. Geen het ioniseren straling is geïmpliceerd, maar de kwaliteit van de verkregen beelden gebruikend ultrasone klank is hoogst afhankelijk van de vaardigheid van de persoon die (ultrasonographer) het examen uitvoert. De Ultrasone Klank wordt ook beperkt door zijn onvermogen tot beeld door lucht (longen, darmlijnen) of been. Het gebruik van ultrasone klank in medische weergave heeft zich meestal binnen de laatste 30 jaar ontwikkeld. De eerste ultrasone klankbeelden waren statisch en tweedimensionaal (tweede), maar met modern-dag kan de echografie 3D wederopbouw in real time worden waargenomen; wordend effectief 4D.

Omdat de ultrasone klank het ioniseren geen straling, in tegenstelling tot radiografie, CT aftasten, en de kerntechnieken van de geneeskundeweergave gebruikt, wordt het over het algemeen beschouwd als veiliger. Om deze reden, speelt deze modaliteit een essentiële rol in obstetrische weergave. De Foetale anatomische ontwikkeling kan grondig worden geëvalueerd toestaand vroege diagnose van vele foetale anomalieën. De Groei kan in tijd worden beoordeeld, belangrijk in patiënten met chronische ziekte of zwangerschap-veroorzaakte ziekte, en in veelvoudige zwangerschappen (tweelingen, drietallen enz.). Kleur-stroom de Ultrasone Klank van Doppler meet de strengheid van randvaatziekte en door Cardiologie voor dynamische evaluatie van het hart, de hartkleppen en de belangrijkste schepen gebruikt. De Vernauwing van de slagaders van de halsslagader kan herseninfarcten (slagen) voorspellen. DVT in de benen kan via ultrasone klank worden gevonden alvorens het verjaagt en naar de longen (longembolie) reist, die fataal kunnen zijn indien onbehandeld verlaten. De Ultrasone Klank is nuttig voor beeld-geleide acties zoals biopsieën en drainages zoals thoracentesis). De Kleine draagbare ultrasone klankapparaten vervangen nu buikvlieslavage in triage van traumaslachtoffers door direct voor de aanwezigheid van bloeding in het peritoneum en de integriteit van de belangrijkste ingewanden met inbegrip van de lever, de milt en de nieren te beoordelen. Uitgebreide hemoperitoneum (binnen de lichaamsholte aftappen) of de verwonding die aan de belangrijkste organen kan optredende chirurgische exploratie en reparatie vereisen.

MRI (Magnetic Resonance Imaging)

MRI gebruikt sterke magnetisch velden om atoomkernen (gewoonlijk waterstofprotonen) binnen lichaamsweefsels te richten, dan gebruikt een radiosignaal om de as van omwenteling van deze kernen te storen en neemt waar het radiofrequentiesignaal dat als kernen wordt geproduceerd op hun basislijnstaten plus alle omringende gebieden terugkomt. De radiosignalen worden verzameld door kleine antennes, genoemd rollen, plaatsten dichtbij het aandachtsgebied. Een voordeel van MRI is zijn capaciteit om beelden in as, kroon, sagittal en veelvoudige schuine vliegtuigen met gelijk gemak te veroorzaken. Het aftasten MRI geeft het beste zachte weefselcontrast van alle weergavemodaliteiten. Met vooruitgang in aftastensnelheid en ruimteresolutie, en verbeteringen in computer 3D algoritmen en hardware, is MRI een hulpmiddel in musculoskeletal radiologie en neuroradiology geworden.

Één nadeel is dat de patiënt nog voor lange perioden in een lawaaierige, belemmerde ruimte moet houden terwijl de weergave wordt uitgevoerd. Claustrofobie wordt strenge de genoeg om het examen te eindigen MRI gemeld in maximaal 5% van patiënten. De Recente verbeteringen van magneetontwerp met inbegrip van sterkere magnetisch velden (3 teslas), het verkorten examentijden, bredere, kortere magneet bores en de meer open magneetontwerpen, hebben wat hulp voor claustrofobe patiënten gebracht. Nochtans, in magneten van gelijke gebiedssterkte is er vaak een compromis tussen beeldkwaliteit en open ontwerp. MRI heeft grote voordeel halen uit weergave de hersenen, de stekel, en musculoskeletal systeem. De modaliteit is momenteel contraindicated voor patiënten met hartstimulators, implants van het slakkehuis, sommige indwelling medicijnpompen, bepaalde types van hersenaneurismaklemmen, versplintert het metaal in de ogen en wat metaalhardware toe te schrijven aan de krachtige magnetisch velden en de sterke schommelende radio signaleert het lichaam aan wordt blootgesteld. De Gebieden van potentiële vordering omvatten functionele weergave, cardiovasculaire MRI, evenals M. beeld geleide therapie.

Kern Geneeskunde

De Kern geneeskundeweergave impliceert het beleid in de patiënt van radiofarmaca die uit substanties met affiniteit voor bepaalde lichaamsweefsels bestaan die met radioactieve traceur worden geëtiketteerd. De het meest meestal gebruikte traceurs zijn technetium-99m, jodium-123, jodium-131, gallium-67 en thallium-201. Het hart, de longen, de schildklier, de lever, gallbladder, en de beenderen worden algemeen geëvalueerd voor bijzondere voorwaarden gebruikend deze technieken. Terwijl het anatomische detail in deze studies wordt beperkt, is de kerngeneeskunde nuttig in het tonen van fysiologische functie. De excretiefunctie van de nieren, jodium de concentrerende capaciteit van de schildklier, de bloedstroom aan hartspier, enz. kan worden gemeten. Het belangrijkste weergaveapparaat is de gamma'scamera die de straling ontdekt die door de traceur in het lichaam wordt uitgezonden en het als beeld toont. Met computerverwerking, kan de informatie worden getoond zoals as, kroon en sagittal beelden (beelden SPECT, enig-fotonemissie gegevens verwerkte tomografie). In de modernste apparaten kunnen de Kernbeelden van de Geneeskunde met een CT quasi-gelijktijdig genomen aftasten worden gesmolten zodat de fysiologische informatie kan met de anatomische structuren worden bedekt of mede- wordengeregistreerd om kenmerkende nauwkeurigheid te verbeteren.

Het HUISDIER, (de tomografie van de positonemissie), het aftasten valt ook onder „kerngeneeskunde.“ In het aftasten van het HUISDIER, wordt een radioactieve biologisch actieve substantie, vaakst fluor-18 Fluorodeoxyglucose, ingespoten in een patiënt en de straling die door de patiënt wordt uitgezonden wordt ontdekt om multi-planar beelden van het lichaam te veroorzaken. Metabolisch concentreren de actievere weefsels, zoals kanker, de actieve substantie meer dan normale weefsels. De beelden van het HUISDIER kunnen met CT beelden worden gecombineerd om kenmerkende nauwkeurigheid te verbeteren.

De toepassingen van kerngeneeskunde kunnen beenaftasten omvatten dat traditioneel een sterke rol in work-up/het opvoeren van kanker heeft gespeeld. De Myocardiale perfusieweergave is een gevoelig en specifiek onderzoeksexamen voor omkeerbare myocardiale ischemie. De Moleculaire Weergave is de nieuwe en het opwekken grens op dit gebied.

Verdere Lezing


Dit artikel is vergunning gegeven onder de Creatieve Vergunning van toewijzing-ShareAlike van het Lagerhuis. Het gebruikt materiaal van het artikel van Wikipedia op „Radiologie“ Al aangepast materiaal dat van Wikipedia wordt gebruikt in het kader van de termijnen van de Creatieve Vergunning van toewijzing-ShareAlike van het Lagerhuis beschikbaar is. Wikipedia® zelf is een gedeponeerd handelsmerk van de Wikimedia Stichting, Inc.

Last Updated: Jun 2, 2015

Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski
Comments
  1. Isabel Brito Isabel Brito Brazil says:

    Muito interessante ...

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post