"somatoforma" eller "psykosomatiska", störningar upptäcks bland de vanligaste psykiska störningarna i allmänhet praxis

Published on June 2, 2004 at 6:01 AM · No Comments
En studie från Nederländerna har visat att "somatoforma" eller "psykosomatiska", störningar bland de vanligaste psykiska störningarna upptäcks i allmänhet praxis. Minst en av sex patienter ses av allmänläkare har en somatoforma syndrom.

Patienter med somatoforma störningar har fysiska symptom för vilka det finns ingen medicinsk förklaring, t ex huvudvärk, magsmärtor eller trötthet. Lite forskning har rapporterat en prevalens av somatoforma störningar så hög som 30,3%. Dessa medicinskt oförklarliga symptom är kronisk och ofta förekommer tillsammans med ångest och depression.

Syftet med denna studie, som publicerades i juni frågan om British Journal of Psychiatry, var att uppskatta prevalensen av, och nedskrivningar som är associerade med, somatoforma störningar, och för att bedöma hur ofta de inträffar med ångest och depressiva besvär.

Studien genomfördes i åtta universitet-anslutna allmän praxis i Nederländerna. 1046 på varandra följande patienter åldrarna 25-80 slutfört två uppsättningar av enkäter. I inledningsskedet användes screening frågeformulär att identifiera högriskmaterial patienter. I andra bjöds skedet, alla högriskmaterial patienter och ett urval av 15% av patienterna låg risk in för en psykiatrisk diagnostisk intervju.

Efter en uppföljning sex månader inkluderas deltagare med en somatoforma syndrom i en efterföljande kontrollerad behandlingsstudie av kognitiv beteendeterapi (KBT) ges av sina egna allmänläkare.

Det konstaterades att prevalensen av somatoforma störningar var 16,1%. När störningar med endast mild nedsättning var ingår, ökade förekomsten till 21,9%.

Prevalensen av aktuella ångest var 5,5%, och av nuvarande nedåtgående störningar 4.1%. Mer än hälften patienter med ångest eller depressiv störning hade också en somatoforma syndrom.

Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Filipino | Finnish | Ελληνικά | Bahasa | Norsk | Русский | Svenska | Polski