Barn med mer rimlig HIV som framkallar atherosclerosis

Published on December 5, 2012 at 7:08 AM · No Comments

Barn med HIV har ett veck 2,5 att ökas för att riskera av atherosclerosis, enligt forskning som framläggas på EUROECHO och andra Avbilda Modaliteter 2012. Den Antiretroviralbehandling, lipiden som fäller ned droger, och förhindrandet med sunda livsstilar är nödvändiga att förhindra tidig sortdöd från kardiovaskulär sjukdom.

EUROECHO och andra Avbilda Modaliteter 2012 är årsmötet av EuropéAnslutningen av Kardiovaskulärt Avbilda (EACVI), registreringsförgrena sig av EuropéSamhället av Cardiology (ESC). Den äger rum 5-8 December i Athens, Grekland, på den Megaron Athens LandskampKonferensen Centrerar.

Antiretroviralbehandling förlänger liven av HIV-tålmodig, som dör ej längre förtidigt från infektionen. Men behandlingen är inte en bot, och viruset återstår i förkroppsliga. ”Gör infektionen förkroppsligaslagsmål för dess liv, så immunförsvaret aktiveras alltid, och det finns kronisk inflammation,”, sade Dr Talia Sainz Costa, den främsta utredaren av studien och en pediatriker från Madrid, Spanien.

I tillägg bjöd förhöjning för många antiretroviraldroger cholesterol (LDL) och lägre bra cholesterol (HDL). Costaen för Dr Sainz sade: ”Har Barn med ska HIV kicken - cholesterol för en lång period och av det viruset orsakar överst kronisk inflammation - båda är dåligan för artärerna.”,

Tålmodig med HIV dör 10 år från non-BISTÅR förtidigt sjukdomen som inkluderar kardiovaskulära sjukdomar, cancer, lever och renal sjukdomar. ”Är Detta speciellt viktigt för barn, därför att de har bott med HIV efter födelse eller även för,” sade Dr Sainz Costa. ”Vid tiden som de är 50 gammala år dem, ska har ackumulerat mer toxicitet från behandlingen, och sekundärare verkställer från infektionen och ska är på ett även mer stor riskerar av hjärtinfarkter och andra komplikationer.”,

Den närvarande studien siktade att upptäcka att huruvida barn och tonåringar har redan tidig sortatherosclerosisskada. Carotid intima-massmedia tjocklek (IMT), en markör av atherosclerosis, mättes genom att använda echocardiography i 150 barn, och tonåringar med HIV och 150 åldras och könsbestämmer matchat sunt kontrollerar.

Forskarna grundar att 17% av HIV-gruppen var rökare som jämfördes till 11% av kontrolleragruppen. Costaen för Dr Sainz sade: ”Röka jämnar i tonåringar i Spanien är bekant att vara kicken. Det även högre jämnar i HIVEN som gruppen förbinds antagligen till låg socioeconomic status och mycket komplexa samkväm-/familjbakgrunder.”,

Efter justering för ålder, har könsbestämmt, var BMI- och rökastatus, HIV självständigt tillhörande med mer tjock IMTOur studie visar att barn och tonåringar med HIV har artärer, som är styvare och mindre resår, så det hjälpmedel som som det processaa av atherosclerosis har börjat, och de har ökat riskerar av en infarct i framtiden.”,

Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski