Informerat samtycke är inte krävd med säkerhet vård- forskning, något att sägabioethicsexperter

Published on February 21, 2014 at 8:44 AM · No Comments

Under rätten villkorar, informerade mycket samtycke krävs inte ethically för några typer av vård- forskning, enligt ledande bioethicsexperter. Experterna fokuserar på jämförelsen av allmänningbehandlingar i Februari 20 utfärdar i synnerhet av Newet England Förar Journal över av Medicinen (NEJM) och att argumentera att i vissa fall ett processaa tidskrävande samtycke är inte endast onödigt från ståndpunkten av skyddande tålmodig, men potentiellt skadligt till tålmodig, när den fungerar som ett hinder till att nå ny kunskap som kan förbättra det kvalitets- av omsorgtålmodina, motta också.

Placera är ett betydligt avbrott från etikprinciper som har väglett den forskningetik och regleringen för årtionden. Kommentaren tilltalar två begrepp som frambringar debatt i sjukvården, och bioethics sätter in: idén av att lära vårdsystem, som artikulerade av Institutet av Medicinen (IOM), som ”fortlöpande lära” från kliniskt övar i matningar direkt in i att förbättra framtida tålmodig omsorg; och randomized jämförbar effektivitetsforskning (CER), som tålmodig tilldelas i på måfå till olikt, använde brett behandlingar för deras villkorar - som tänks för att vara effektiva och kassaskåpet - för att bestämma vilka behandlingar fungerar bäst för vilka tålmodig.

”I en mogna övar att lära vårdsystemet med ethically robustt förbiseendepolitik och, kan några randomized CER-studier justifiably fortsätta med ett processaa strömlinjeformat samtycke, och andra kan inte kräva tålmodigt samtycke alls,” kommentaren påstår.

Emellertid noterar författarna, att inget sådan system finns i dag med fullständigt framkallade etiska säkerheter, den inklusive tålmodiga kopplingen, för att låta en studie som får effekt tålmodig omsorg att vara ethically godtagbara.

Kommentar författare är tankeledare i sätta in av bioethics: Ruth R. Faden och Tom L. Beauchamp, co-författare av boka En Historia och en Teori av Informed Samtycker, och Nancy E. Kass, en innovatör i allmän hälsaetik och författare av den brett hänvisade till ”Kass ramen” för etikanalys av allmän hälsa programmerar. Beauchamp var också den främsta författare av Den Belmont Rapporten i 1978, som etablerat de etiska principerna, som har bildat, fundamentet av medborgare och yrkesmässig politik angående forskning med människa betvingar i årtiondena efter.

”Övar det Strömsamtycke och förbiseendet overprotect för ofta tålmodig från forskning som har lite att få effekt på vilka materier till tålmodig, stunder i annat fallförbiseende övar underprotecttålmodig från medicinska fel och olämplig medicinsk ledning,” kommentaren påstår och att eka begrepp som framåt sätts i författare föregående publikation på ämnet, enartikel motivering, och den etiska ramen för en lärande vårdsystem som publiceras i Hastingsen, Centrerar Rapporten i Januari 2013.

Read in | English | Español | Français | Deutsch | Português | Italiano | 日本語 | 한국어 | 简体中文 | 繁體中文 | Nederlands | Русский | Svenska | Polski