Onderaan Syndroom in de Maatschappij

Ondanks vooruitgang in het begrip en het algemene beheer van Benedensyndroom, wordt de voorwaarde nog geassocieerd met een bepaalde hoeveelheid stigma. Het is belangrijk dat de individuen met deze voorwaarde steun van hun familie, vrienden en maatschappij bij groot ontvangen.

Alle mensen met Benedensyndroom hebben één of andere graad van het leren van onbekwaamheid en vereisen daarom speciale onderwijssteun aangezien zij groeien. De ouders van mensen met Benedensyndroom zijn ook met behoefte aan sociale en organisatorische steun om hen te helpen de voorwaarde en zijn bijbehorende complicaties begrijpen.

Historisch, werden de mensen met Benedensyndroom verwijderd uit de algemene maatschappij en werden beperkt in instellingen of kolonies. Het was slechts in de medio-twintigste eeuw dat ouders, artsen, onderzoekers en organisaties ondersteunend mensen met Benedensyndroom dat wordt beheerd om beginnen de manier te veranderen de individuen met Benedensyndroom en andere wanorde werden bekeken en door de maatschappij werden behandeld. Aangezien de individuen met de voorwaarde meer en meer geïntegreerd in de normale maatschappij zijn geworden, heeft hun situatie geleidelijk aan verbeterd, met velen nu opgeleid naast andere kinderen in regelmatige scholen.

Enkele steunende organisaties voor mensen met Benedensyndroom omvatten de Nationale Vereniging voor BenedenSyndroom dat in de Verenigde Staten door Kathryn McGee in 1960 werd opgericht. Een gelijkaardige organisatie is MENCAP, die steunt mensen met alle vormen van het leren van onbekwaamheid en in het Verenigd Koninkrijk in 1946 door Judy Fryd opgericht. Het nationale BenedenCongres van het Syndroom werd opgericht als eerste nationale organisatie in 1973 door Kathryn McGee en anderen.

De eerste Wereld onderaan de Dag van het Syndroom werd gehouden 21 Maart 2006. Tijdens hun Europees congres in Palma DE Mallorca, kondigde de Europese BenedenVereniging van het Syndroom de dag af, die als manier om chromosoom 21 te symboliseren werd gekozen. In de Verenigde Staten, onderaan Syndroom wordt de maand waargenomen elk Oktober door de Nationale BenedenMaatschappij van het Syndroom.

Bronnen

  1. http://www.nhs.uk/conditions/Downs-syndrome/Pages/Introduction.aspx
  2. http://www.kcdsg.org/files/content/About%20Down%20Syndrome.pdf
  3. http://www.ndss.org/PageFiles/2594/Aging%20and%20Down%20Syndrome%20A%20Health%20and%20Well-Being%20Guidebook.pdf
  4. http://www.cdph.ca.gov/programs/CBDMP/Documents/MO-CBDMP-DownSyndrome.pdf
  5. http://www.nbdpn.org/docs/DS_Eng.pdf
  6. http://www.dsmig.org.uk/pdf/downs3.pdf

[Verdere Lezing: Onderaan Syndroom]

Last Updated: Aug 23, 2018

Ananya Mandal

Written by

Ananya Mandal

Ananya is a doctor by profession, lecturer by vocation and a medical writer by passion. She specialized in Clinical Pharmacology after her bachelor's (MBBS). For her, health communication is not just writing complicated reviews for professionals but making medical knowledge understandable and available to the general public as well.

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post