Homeopathische Remedies

De homeopathische remedies zijn formuleringen die gebaseerd op de principes van homeopathie, een vorm van alternatieve geneeskunde zijn ontwikkeld.

Alvorens over welke te beslissen remedie het meest geschikt is om een patiënt te behandelen, beoordeelt een homeopaat factoren zoals het algemene welzijn van de patiënt, de levensstijl, het dieet en de emotionele staat evenals vragend over om het even welke specifieke gezondheidskwesties. De homeopaten verwijzen ook naar boeken genoemd „repertoires“ om een remedie te selecteren. De homeopaat beslist dan over een behandelingscursus, die gewoonlijk in de vorm van pillen of een tint wordt gegeven. De patiënt wordt dan gevraagd om follow-upbenoemingen bij te wonen om hun vooruitgang te beoordelen.

De vaklieden van de homeopathie geloven dat een substantie die een bepaalde ziekte teweegbrengt ook kan worden gebruikt om die ziekte te behandelen. Een tweede principe is gebaseerd op het idee dat schuddend en verdunnend de behandeling zijn kracht verhoogt. Dit effect wordt bedoeld als „potentization.“

De behandelingen worden voorbereid door herhaalde die verdunning met alcohol of water, door tegen een elastisch lichaam wordt gevolgd om de formulering te slaan te schudden. De substanties zijn vaak verdund vaak tot bijna niets van de originele substantie blijft. Elke verdunning wordt genoemd een „successie.“

Sommige homeopathische remedies bevatten substanties zoals arsenicum of gifsumak en de ernstige ongunstige gevolgen zoals beslaglegging of zelfs dood zijn geassocieerd met het gebruik van sommige behandelingen.

Zorgen er bestaan ook over homeopaten die kritiseren en onderschattend de waarde van heersende stromingsgeneeskunde door te eisen drijft het ziekte dieper in het lichaam - een proces dat zij naar als „afschaffing hebben verwezen.“ Sommige homeopaten adviseren ook tegen conventionele inentingen en debatteren dat de homeopathische die substanties „nosodes“ zoals etters of bacteriën van faecaliën of sputum worden geroepen in plaats daarvan zouden moeten worden gebruikt. Vele moderne homeopaten gebruiken nog deze nosodes, ondanks een gebrek aan bewijsmateriaal om het even welke gezondheidsvoordelen te steunen.

De gevallen van homeopaten die tegen het gebruik van antimalarial medicijn adviseren zijn ook gemeld, raad die voor om het even welke bezoeker aan de keerkringen om uiterst gevaarlijk zou zijn te volgen.

Bronnen

  1. http://www.homeowatch.org/books/crews_workbook.pdf
  2. http://www.senseaboutscience.org/data/files/resources/54/Homeopathy.pdf
  3. http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/file/your_health/complementary_medicines/nhmrc_homeopathy_overview_report_october_2013_140407.pdf

[Verdere Lezing: Homeopathie]

Last Updated: Aug 23, 2018

Ananya Mandal

Written by

Ananya Mandal

Ananya is a doctor by profession, lecturer by vocation and a medical writer by passion. She specialized in Clinical Pharmacology after her bachelor's (MBBS). For her, health communication is not just writing complicated reviews for professionals but making medical knowledge understandable and available to the general public as well.

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post