Co jest Kinesiology?

Dr Liji Thomas, MD

Kinesiology komes od grków słów dla nauki ruch. Ten gałąź nauka zaczynał Dr. George Goodheart który był kręgarzem, ale opóźniony absorbował techniki tradycyjni chińskie medycyna wliczając akupunktury, tworzyć modela choroba jako awantura energetyczny przepływ w ciele jako fizyczna jednostka, raczej niż.

Ja ocenia zdrowie badać biofeedback od mięśni. Główna zasada stosować kinesiology zawiera: Stres który cedzi całego ciało może manifestować obiektywnie jako osłabiać pojedynczy mięsień.

Kinesiology unaocznia mięśnie łączący odmianowi organy jak, i ono używa ręczny mięśnia testowanie oceniać zdrowie pacjent. Podczas gdy konwencjonalna medycyna używa mięśnia testowanie jako środek oceniać formalnie i czynnościowych zdrowie neuromuscular jednostka, stosować kinesiology robi use ten technika rozumieć odnosić sie, odżywczy lub emocjonalni niezrównoważenia w ciele.

Ten testowanie zatrudnia słabość mięsień, siłę dostawać lub. informację o organie i wymaganie ciało dla szczególnej odżywki że ono łączy, Mięśnia testowanie zatrudniony jest trzymać mięsień w isometric skracaniu przeciw oporowi stosować zewnętrznie, raczej niż ochotniczy skracanie przeciw niewysuwalnemu przedmiotowi. To dzwoni Kendall technika. Prowokujący testy używają wraz z mięśnia testowanie.

Ten forma bada tak ręczny mięsień utożsamia problem, czy w fizycznym, emocjonalnym lub biochemicznym królestwo; l10a:dziedzina, as well as w umysłowej, organicznie sferze z chorobą która no powstaje lub odnosić sie objawowi systemy., (w związku z nerwowym, mięśniowym lub kośćcowym systemem,) (metabolicznym) Lekarzi praktykujący stosować kinesiology żądanie promować badania lekarskiego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego zdrowie, utożsamiać te problemy i taktować.  

Kinesiologists próbują pracować z i utylizowywać gojenie władzy lub życie siły ciało. Rysują poparcie od Chińskiej akupunktury od chiropractics as well as. Ja także częsciowo opiera się na stosować kinesiology który mierzy mięsień siłę., Ja tym samym no opiera się na Zachodniego modela medycyna, unaocznia ciało raczej jako energetyczny system.

Kinesiology traktowanie musi dobrze robić w połączeniu z konwencjonalnym leczeniem. Niektóre techniki zawierają: ten zawód zatrudnia

 • Limfatyczny masaż
 • Acupressure
 • Hipertoniczny mięśnia uwolnienie
 • Traktowanie uwagi, odruchu i cyngla punkty,
 • Odżywcza rada
 • Kwiat terapia
 • Homeopatia
 • Łączne manipulacje, mobilizacje/
 • Myofascial uwolnienia
 • Południk terapia
 • Akupunktura
 • Doradzać
 • Środowiskowa modyfikacja

Kinesiology tak używa konserwatysty, najeźdźcze metody traktowanie. Obecny stan literatura na ten temacie, jakkolwiek, no pożycza wiarygodności żądania stosować kinesiology lub przedkliniczny lub podkliniczny, warunki. że ręczny mięśnia testowanie może używać dla diagnozy choroba,

Studia no pokazują jakaś znaczącego wzrosta w mięsień sile która jest oczekiwać od teoretycznej struktury stosować kinesiology., Moreover, studia cytującymi w związku z podstawowymi diagnostycznymi żądaniami stosować kinesiology wystarczająca eksperymentalna ilość lub obalają te żądania lub no wspierają, robi mię valueless narzędziu.

Odnosi się

[Dalszy czytanie: Kinesiology]

Last Updated: Nov 15, 2015

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post