Är Vad Psykos?

Vid Dr Ananya Mandal, MD

Psykos är en läkarundersökning benämner som är van vid beskriver tecken av bestämda mental hälsaproblem. Skillnaden mellan verklighet och fantasi kan bli suddig i individer med psykos och att leda till nedsatt tänkande och bedömning.

Det finns två typiska särdrag av psykos:

Hallucinations - Detta är ett särdrag av psykos var personen hör, ser eller luktar även saker, som inte är närvarande i verkligheten. Utfrågning uttrycker i huvudet är ett av de mest allmänningsärdragen av psykos. Dessa kallas hörsel- hallucinations.

Villfarelser - Detta är ett särdrag av psykos var en lidande person tror något, som inte är riktig. Till exempel tror de att någon planerar för att göra ond eller döda dem. Mest folk med psykos har en kombination av hallucinations och villfarelser. Detta kan orsaka ändringar och förändringar i uppförande, sinnesrörelser, tänkande och troar.

Psykos startas ofta av andra mental hälsa villkorar. Det kan vara en del av andra sjukdomar liksom bipolär oordning eller schizofreni. Psykos kan också startas av illnesses liksom Parkinsons sjukdom, drogmissbruk, alkoholism och hjärncancer.

Diagnos och behandling

Psykos anmälas vanligt till en yrkesmässig sjukvård av en familjemedlem, vän, eller vårdaren av personen, som är, sjuk som mest tålmodig var, sig själv, omedvetet av deras villkorar. Diagnosen göras av en psykiater, till och med samtal testar som utförs för att bedöma strängheten av villkora.

Behandling för psykos gäller vanligt en kombination av läkarbehandlingen kallade antipsychotics och talande terapi eller råda. Stundläkarbehandlingen kan avlösa tecknen av psykos som talar terapi, kan tilltala det bakomliggande orsakar av psykosen.

Kognitiv beteende- terapi (CBT) är ett exempel av att tala terapi som är gemensamt van vid hjälpfolk med psykos. Förutom kräver psykologisk terapi och läkarbehandlingen, folk med psykos också service från folk i deras familj, och samkvämet cirklar.

Granskat av Sally Robertson, BSc

Källor

  1. http://www.nhs.uk/Conditions/psychosis/Pages/Introduction.aspx
  2. http://eppic.org.au/sites/eppic.org.au/files/Fact1whatis.pdf
  3. http://www.mhfa.com.au/documents/guidelines/8195_MHFA_psychosis_guidelines.pdf
  4. http://www.nationaldrugstrategy.gov.au/internet/drugstrategy/Publishing.nsf/content/FE16C454A782A8AFCA2575BE002044D0/$File/m717.pdf
  5. http://www.mifa.org.au/sites/www.mifa.org.au/files/documents/164819%20Understanding%20Psychosis.pdf

[mer Ytterligare Läsning: Psykos]

Last Updated: Oct 8, 2014

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post