Co jest skoliozą?

Yolanda Smith, BPharm

Skolioza jest stanem zdrowia zazwyczaj wynika w który wymaga z ukosa kabłąkowatość kręgosłup, "S" lub "C" kształtnej krzywie w plecy który jest oczywisty na promieniowaniu rentgenowskim.

Termin czerpie od Greckiego pracy skoliosis jako rezultat zmieniającego kształta kręgosłup który jest osobliwie warunek., który zaginali sposoby,

Rozwój

Ja zazwyczaj rozwija w dzieciach w wzrostowym wystrzykaniu przed dojrzałością płciową, między wiekami 9 i 14. Jakkolwiek, ja może być teraźniejszy od narodziny powstawać opłatę powiązani stany zdrowia tak jak które wpływają jednostki, lub. także cerebralny palsy i mięśniowy dystrophy

Najwięcej jednostek z skoliozami łagodnych skutki które no wywierają wpływ ogromnie na życiu codziennym i aktywność. Jakkolwiek, w surowych skrzynkach mieć obezwładniać skutki może warunek, szczególnie jeżeli dordzeniowa kabłąkowatość hamuje zagłębienie oddychać łatwo płucną zdolność i.

Dzieci z skoliozami muszą monitorujący blisko pozwolić wczesną interwencję gdy r, jeżeli dordzeniowa kabłąkowatość pogarsza się. To zazwyczaj niesie out z use przeglądać kość rozwój promieniowania rentgenowskie. Podczas gdy wiele dzieci no potrzebują jakaś traktowania, niektóre dzieci pogarsza się wymagają bras zapobiegać kabłąkowatość i inny potrzebują operację zapobiegać krzywę lub korygować.

Objawy

Najwięcej dzieci z skoliozami no narzekają jakaś ból jako rezultat skoliozy. W większości skrzynki początkowy znak choroba jest wizualnymi zmianami asymetria ciało i plecy.

Dla dorosłych z chorobą, jakkolwiek, ból pleców może zostać więcej prominentu zagadnieniem. Kosmetyczny widok plecy i kręgosłup może także martwić się dla niektóre jednostek i może prowadzić ogólnospołeczny niepokój i inni zdrowie psychiczne zagadnienia.

Gatunkowanie

Skolioza może klasyfikująca według prawdopodobnej przyczyny i kabłąkowatością kręgosłup.

Przyczyny mogą zawierać:

  • Congenital: kręgowe anomalie przy narodziny
  • Idiopathic: niewiadoma przyczyna która może przedstawiać w niemowlęctwie, dzieciństwie, adolescenci lub dorosłości,
  • Neuromuscular: drugorzędny powiązany stan zdrowia tak jak palsy, dordzeniowa mięśniowa atrofia lub inny fizyczny uraz Spina bifida, cerebralny,

Kierunek dordzeniowa kolumna lub convexity możemy być:

  • Dextroscoliosis: convexity kręgosłup na prawej stronie ciało
  • Levoscoliosis: convexity kręgosłup na lewej stronie ciało

Zarządzanie

Tam  są trzy głównego metody traktowanie skolioza: obserwacja, mieczowanie i operacja.

W początkowych scenach choroba najlepszy bieg wydarzeń jest używać Radiologicznego zobrazowanie każdy cztery, sześć miesiąca przeglądać zmiany w dordzeniowej kabłąkowatości. To jest ponieważ wiele jednostki no potrzebują jakaś interwenci, ale wczesna inicjacja traktowanie jest korzystna dla tamto które.

Bras może używać popierać kości zdrowie i ulepszać prostego przyrosta kręgosłup. To musi będący ubranym wcale czas, oprócz gdy brać prysznić skąpanie który zazwyczaj utożsamia 23 godzin na dzień przynajmniej. lub mieć, Wiele dzieci które używają obsadę wynikają w wystarczającym poparciu ale niektóre zapobiegać pogarszać się dordzeniowa kabłąkowatość, mogą wymagać korekcyjną operację.

Operacja jest pomocniczo ulepszać kość przyrosta i korygować surowe dordzeniowe krzywy które mogą prowadzić cardiopulmonary komplikacje. Wzrostowi prącia mogą wkładający dla młodych dzieci prowadzić przyrosta kręgosłup przez cały dzieciństwa i adolescenci. Gdy jednostka może przy w przybliżeniu skończony dorośnięcie wiek 17, korekcyjna dordzeniowej fuzi terapia może niosący out prostować out kręgosłup gdy stopień kabłąkowatość jest znaczący.

Odnosi się

[Dalszy czytanie: Skoliozy]

Last Updated: Sep 7, 2015

Advertisement

Comments

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post