Wat is de Uitdrukking van het Gen?

Door Dr. Ananya Mandal, M.D.

De uitdrukking van het Gen is het proces waardoor de genetische instructies worden gebruikt om genproducten samen te stellen. Deze producten zijn gewoonlijk proteïnen, die essentiële functies als enzymen, hormonen en receptoren gaan uitoefenen, bijvoorbeeld. Genen die niet voor proteïnen zoals ribosomal code van RNA of van overdrachtRNA voor de functionele producten van RNA coderen.

Genen

De Genen zijn subeenheden van DNA, het informatiegegevensbestand van een cel die binnen de celkern bevat is. Deze DNA draagt de genetische blauwdruk die wordt gebruikt om tot alle proteïnen de celbehoeften te maken. Elk gen bevat een bepaalde reeks instructies die voor een specifieke proteïne coderen.

DNA er bestaat in de vorm van twee lange, in paren gerangschikte bundels die een dubbele schroef vormen. Elk van deze bundels wordt samengesteld uit individuele bouwstenen genoemd nucleotidebasissen. Deze basissen omvatten adenine, thymine, cytosine, en guanine (A, T, C en G), die in drietallen worden geschikt, met elk drietal die een specifiek aminozuur vertegenwoordigen.

DNA wordt gevonden in alle cellen huidig in het lichaam ongeacht die die geen kern zoals rijpe rode bloedcellen bevatten of cellen van spijkers en huid cornified. Elke menselijke cel wordt samengesteld uit 46 chromosomen, elk waarvan hoogst gecondenseerde en gerolde DNA bevat die uit miljoenen genopeenvolgingen bestaan. In elke cel, worden 23 chromosomen geërft van de vader en 23 worden geërft van de moeder. Tweeëntwintig van de chromosomen van elke ouder zijn autosomen en het resterende chromosoom is een het geslachtschromosoom van X of van Y.

De structuur van het Gen en genuitdrukking in hogere organismen

De structuur van het Gen en genuitdrukking in hogere organismen

Herzien door Sally Robertson, BSc

Bronnen

  1. http://tools.lifetechnologies.com/content/sfs/manuals/cms_083618.pdf
  2. http://www.blackwellpublishing.com/trun/pdfs/chapter12.pdf
  3. http://www.garlandscience.com/res/pdf/9780815341291_ch08.pdf
  4. http://www.c2b2.columbia.edu/danapeerlab/html/pub/thesis.pdf
  5. http://www.csun.edu/~cmalone/pdf360/Ch20-1%20euk%20gene%20reg.pdf

[Verdere Lezing: De Uitdrukking van het Gen]

Last Updated: Aug 3, 2017

Comments

  1. Mayo Adams Mayo Adams United States says:

    Third "sentence" is in fact a fragment. One hopes somewhat against hope that greater care is given to the rest of this site.

The opinions expressed here are the views of the writer and do not necessarily reflect the views and opinions of News-Medical.Net.
Post a new comment
Post