Sildenafil förhöjningfrigörare av nyckel- reproduktiv hormonoxytocin

Forskare på Universitetar av Wisconsin-Madison anmäler denna månad som sildenafilförhöjningar beloppet av oxytocin som är utsläppt vid stimulans av den senare hypofyskörteln, ett litet, strukturerar direkt under hjärnan, som reglerar hormonet jämnar som svar på neural signalerar.

Finna är den första indikeringen av en kemisk mekanism som droger för erectile dysfunction som lika Viagra kan ha läkarundersökning, verkställer till och med förutom ökande blodflöde till sexuella organ, något att sägastudieförfattare Meyer Jackson, Skolar en physiologyprofessor på UW-Madisonen av Medicin och Allmän hälsa.

Kallade Ibland ”förälskelsehormonet”, eller ”leker den kemiska omfamningen,” oxytocin flera viktiga roller i sociala växelverkan och reproduktion och däribland att starta livmoder- contractions och digivning. Den är också utsläppt under orgasm och har anknutits till den sexuella upphetsningen.

Oxytocinfrigöraren regleras av ett enzym, som agerar likt ett bromsa system, begränsande hormonfrigörare av den fuktande neural magnetiseringen av cellerna. Detta samma enzym, phosphodiesterasetyp 5, begränsar också blodflöde, genom att avtala musklerna runt om blodkärl.

I båda förlägger, sildenafilarbeten, genom att blockera detta enzym, i grunden att frigöra, bromsar, förklarar Jackson. I blodkärl som kopplar av släta muskelförhöjningar ge första erfarenh flöde, som korrigerar erectile dysfunction, och i den senare hypofysen, blir cellerna mer svars-. ”Ska den samma stimulansen jordbruksprodukter mer [frigörare för oxytocin].”, Han något att säga, ”Mig funderare detta är en saknad anknyter benämner in av pröva för att sortera ut utfärdar huruvida där är omkring extra verkställer av inhibitors för phosphodiesterasetyp 5,”, inkluderar som Viagra, Levitra och Cialis.

Den nya rapporten publicerades on-line Aug. 9 och syns i ett kommande utfärdar av Föra Journal över av Physiology. I studien mätte forskarna oxytocin som var utsläppt från, tjaller hypofyser som svar på neural stimulans. Då hypofyserna behandlades med sildenafil, reagerade de till stimulansen, genom att frigöra tre tider så mycket oxytocin, som de gjorde utan drogen. Huvudsakligen hade drogen lite, om några verkställer på hormonfrigörare i frånvaroen av stimulansen, Jackson något att säga. ”Framkallar droger för Erectile dysfunction inte uppföranden spontaneously, dem förhöjer svaret till den sexuella stimulansen,” honom något att säga. ”Händer det samma tinget i den senare hypofysen - Viagra som ska för att inte framkalla frigöraren av oxytocin på dess eget, men den, ska förhöjer beloppet av frigörare som du får som svar på elektrisk stimulans.”,

Fast han inte gör funderare hans rönlönelyft, utfärdar någon viktig säkerhet släkt till Viagra bruk, gör han funderare som det ger stark logisk grund för studier av extra verkställer och nytt potentiellt bruk. ”Ifrågasätter ett stort lyftt av vår studie är, ska sildenafil gör det samma tinget till nervterminalerna som frigör "" för oxytocin [i hjärnan] honom något att säga. Cellerna, som levererar oxytocin till hypofysen, kommer från en hjärna strukturerar kallat hypothalamusen, som överför också hormonalltigenom hjärnan.

Fast sildenafils verkställer på dessa banor är stilla okända, har arbete av andra forskare visat, att oxytocin-känsliga celler i hjärnan leker en roll i det neural, kontrollerar av erectile svar och att föreslå, att Viagra och dess släkting kan fungera till och med multipel, kanaliserar.

De berömda blåttpillsna kunde ha annat bruk som väl. Oxytocin har anknutits till kapaciteten att göra starka sociala förbindelser, fördriver sildenafil visades för en tid sedan för att förbättra hamsterss kapaciteter att justera tajmingen av deras inre tar tid på till den betagna simulerade rubbad dygnsrytm p.g.a. tidsförskjutning. ”Är Detta en lappar i ett pussel som många lappar i är den inte tillgängliga stillbilden,” Jackson något att säga. ”Bara det lönelyfter möjligheten, som erectile dysfunction förgiftar, kunde göra mer än precis att påverka erectile dysfunction.”,