Ubiquitin-konjugera enzymet främjar kromosom missegregation och tumörbildning

En ubiquitin-konjugera enzym som reglerar cellcykeln främjar kromosom missegregation och tumörbildning, enligt van Ree et al. i den 11 januari numret av Journal of Cell Biology (www.jcb.org).

Det mitotiska E2 enzym UbcH10 partner med anafas-främjande komplex / cyclosome (APC / C) för att ubiquitinate regulatorer cellcykeln, med inriktning på dem för proteasomal förstörelse, och se till progression genom mitos. UbcH10 är överuttryckt i en mängd av cancer hos människa, men om den orsakar tumörer eller är helt enkelt upp-reglerad på grund av ökat antal förökar cancerceller är okänd.

van Ree et al. genererat möss som uttrycker höga nivåer av UbcH10 och fann att de bildade tumörer i ett brett spektrum av vävnader. Många av dessa tumörer visas aneuploidi-onormalt antal kromosomer till följd av fel i celldelningen. Live mikroskopi visade att celler som uttrycker höga halter av UbcH10 haft problem segregerande systerkromatider korrekt, möjligen eftersom cellerna innehöll extra antal centrosomes som kan försvåra bildandet av en normal mitotiska spindeln. UbcH10 överuttryck minskade även nivåerna av mitotiska regulatorn cyclinB-substrat av APC / C-även om det återstår att se om detta bidrar direkt till centrosome förstärkning och aneuploidi.

Samma forskargrupp nyligen visat att kromosomsegregering defekter köra Tumörgenesens genom att främja förlusten av tumörsuppressorgener som p53. Senior författaren Jan van Deursen vill nu undersöka om UbcH10 synergizes med andra faktorer för att främja kromosom instabilitet i human cancer.

Källa: Rockefeller University Press

Advertisement