"Otwarty dostęp, 2010 w Kolonia - Otwarta dane konferencja miał miejsce Grudzień 13, 14 -

"Otwartych dane" konferencja brać miejsce w Kolonia. od Grudnia 13, 14 -, 2010 "Otwarty dostęp -" Ja jest międzynarodowym biegłym konferencją który patrzeje blisko na jak, czym Otwartego dostępu ruch rozwijał wśród ostatnich pięć rok i iść zdarzać się wśród następnych pięć, dziesięć rok. Dodatkowo "Otwarty dane ruch" który zyskuje ważność coraz więcej będzie rozważany.

Konferencja organizuje Goportis Leibniz Biblioteczna sieć dla Badawczej informaci. Otwarty dostęp jest jeden pola kompetencja Goportis.

Goportis jest imieniem Leibniz Biblioteczna sieć dla Badawczej informaci.

Partnery w Goportis są trzy Niemieckimi Krajowymi bibliotekami TIB, ZB MED i ZBW, (Niemiecka Krajowa biblioteka nauka i technika, Hanover) (Niemiecka Krajowa biblioteka medycyna, Kolonia/Bonn) (Niemiecka Krajowa biblioteka ekonomie - Leibniz centrum informacyjne Kiel, Hamburg dla ekonomii,/). Goportis jest biegłym partnerem w Niemcy dla następujący kompetencj poly: Pełny tekst usługa, koncesje, tekstologiczni materiały, długookresowa konserwacja i Otwarty dostęp.

Advertisement