”Öppet Tar Fram - Konferensen för Öppna Data” som äger rum December 13 - 14, 2010 i Cologne

Från December 13 - 14, 2010, ”Öppet Ta Fram - äger rum den ska Konferensen för de Öppna Datan” i Cologne. Det är en sakkunnig konferens för landskamp som ska look nära på hur de Öppna Tar Fram rörelse har framkallat inom de sist fem åren och vad går att hända inom de nästa fem till tio åren. Dessutom ”den Öppna DataRörelsen” som når mer, och mer betydelse ska är under övervägande.

Konferensen organiseras av Goportis, Leibnizen som Arkivet Knyter Kontakt för Information om Forskning. Öppna Access är en av sätter in av kompetens av Goportis.

Goportis är det känt av Leibnizen som Arkivet Knyter Kontakt för Information om Forskning.

Partners i Goportis är de tre Tyska MedborgareArkiven TIB (Tyskt MedborgareArkiv av Vetenskap och Teknologi, Hanover), ZB-MED (Tyskt MedborgareArkiv av Medicinen, Cologne/Bonn) och ZBW (Tyskt MedborgareArkiv av Nationalekonomi - Leibniz Information Centrerar för Nationalekonomi, Kiel/Hamburg). Goportis är den sakkunniga partnern i Tysklandet för kompetensen sätter in efter: Mycket - tjänste- text, licenserar, non-text- material, långsiktigt bevarande, och Öppet Ta Fram.

Advertisement