Health Canada godkjenner Trajenta (linagliptin) for type 2 diabetes

Boehringer Ingelheim Canada og Eli Lilly Canada annonserte i dag at Health Canada har godkjent Trajenta ™ (linagliptin), en ny oral terapi for å bedre glykemisk kontroll i kanadisk voksne med type 2 diabetes. Trajenta tilhører en klasse av reseptbelagte medisiner som kalles dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere og er den første i sin klasse for å bli godkjent på en dose styrke med dosejustering nødvendig hos pasienter med mild eller moderat nedsatt nyrefunksjon.

Trajenta kan brukes som monoterapi i forbindelse med kosthold og trening hos pasienter for hvem metformin er uhensiktsmessig på grunn av kontraindikasjoner eller intoleranse, eller i kombinasjon med andre vanlig forskrevne medisiner for type 2 diabetes i forbindelse med kosthold og trening - gir Trajenta med bredest indikasjon på DPP-4i klasse av medisiner i det canadiske markedet. Studier viser at Trajenta er effektiv med en gunstig sikkerhet og toleranse profil, reduksjon av hemoglobin A1c nivåer opp til 0,7 prosent sammenlignet med placebo. A1c brukes som en markør hos personer med diabetes å bestemme effekten av glukose-senkende behandling.

"Trajenta er et viktig nytt alternativ for pasienter med type 2 diabetes. Motsetning til andre DPP-4-hemmere, har Trajenta bare fem prosent renal utskillelse, betyr ingen dosejustering er nødvendig hos voksne pasienter med mild eller moderat nedsatt nyrefunksjon," sier David Lau , MD, Ph.D., FRCPC, endokrinolog, stol, Diabetes og endokrine Research Group, professor i medisin, biokjemi og molekylær biologi, Universitetet i Calgary. "Dette er praktisk for både pasienter og leger, fordi en dose er den rette dosen for alle voksne pasienter."

Som type 2 diabetes utvikler seg, det er en økende fare for nyrefunksjonen. Om 67 prosent av type 2 diabetes pasienter har høy risiko for fallende nyrefunksjon og ca 30 prosent allerede har nyrefunksjonen. Diabetes pasienter med sviktende nyrefunksjon har en økt risiko for alvorlige komplikasjoner inkludert hypoglykemiske episoder.

Noen av de tilgjengelige anti-diabetic medikamenter er overveiende ryddet gjennom nyrene før de forlater kroppen. En av utfordringene er at så nyre funksjon reduseres, pasienter på disse medikamentene ofte nødt til å justere dosen av medisinen sin, eller slutte å ta den helt. Metformin og sulfonylrueas, som er to av de mest foreskrevne oral medisiner i Canada, samt DDP-4 hemmere tilgjengelig for øyeblikket, er enten ikke indisert for bruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, eller må justeres og overvåkes nøye som en pasientens nyrefunksjon avtar.

"The godkjenning av Trajenta markerer den første regulatoriske milepæl for Boehringer Ingelheim og Eli Lilly and Company allianse i Canada," sier Dr. Ted Witek, President og CEO, Boehringer Ingelheim Canada. "Sammen våre selskaper er opptatt av å gi type 2 diabetes pasienter med en ny behandling alternativ for å bedre glykemisk kontroll uten bekymringer dosejusteringer for pasienter med mild til moderat nedsatt nyrefunksjon."

"Vi er ekstremt stolte av å kunne tilby en ny behandling alternativ som potensielt kan hjelpe millioner av mennesker med type 2-diabetes i Canada," sier Michael Mason, President og General Manager, Eli Lilly Canada. "Trajenta er det første av det vi håper vil være mange nye behandlingsalternativer denne alliansen bringer med å forbedre pasientbehandlingen i diabetes."

Kilde: Boehringer Ingelheim

Advertisement