Health Canada godkänner Trajenta (linagliptin) för typ 2 diabetes

Boehringer Ingelheim Kanada och Eli Lilly Kanada meddelade idag att Health Canada har godkänt Trajenta ™ (linagliptin), en ny oral terapi för att förbättra den glykemiska kontrollen i kanadensiska vuxna med typ 2-diabetes. Trajenta tillhör en klass av receptbelagda läkemedel som kallas dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare och är den första i sin klass skall godkännas vid en dos styrka med ingen dosjustering för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion.

Trajenta kan användas som en monoterapi i samband med kost och motion hos patienter för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans, eller i kombination med andra allmänt förskrivna läkemedel för typ 2 diabetes i kombination med diet och motion - ge Trajenta med den bredaste indikation på DPP-4i klass av läkemedel på den kanadensiska marknaden. Studier visar att Trajenta är effektivt med en fördelaktig säkerhetsprofil och tolerabilitet, vilket minskar nivåerna hemoglobin A1c upp till 0,7 procent jämfört med placebo. A1c används som en markör hos personer med diabetes för att bestämma effekten av glukossänkande terapier.

"Trajenta är ett viktigt nytt behandlingsalternativ för patienter med typ 2-diabetes. Skillnad från andra DPP-4 hämmare, har Trajenta endast fem procent renal utsöndring, vilket innebär att ingen dosjustering behövs hos vuxna patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion", säger David Lau , MD, Ph.D., FRCPC, endokrinolog, ordförande, Diabetes och Endokrin Research Group, professor i medicin, biokemi och molekylärbiologi, University of Calgary. "Det här är praktiskt för både patienter och läkare, eftersom en dos är rätt dos för alla vuxna patienter."

Som typ 2-diabetes fortskrider finns det en ökad risk för sjunkande njurfunktion. Om 67 procent av typ 2-diabetes patienter med hög risk för sjunkande njurfunktion och cirka 30 procent redan njurfunktion. Diabetes patienter med avtagande njurfunktion har en ökad risk för allvarliga komplikationer, inklusive hypoglykemi.

Några av de nu tillgängliga anti-diabetiska läkemedel är huvudsakligen elimineras via njurarna innan de lämnar kroppen. En av utmaningarna är att så minskar njurfunktion, patienter med dessa läkemedel ofta behöva justera dosen av sin medicin, eller slutar helt och hållet. Metformin och sulfonylrueas, som är två av de mest förskrivna orala läkemedel i Kanada, liksom för DDP-4 hämmare för närvarande finns, är antingen inte indicerat för användning hos patienter med nedsatt njurfunktion, eller måste justeras och kontrolleras noggrant som patientens njurfunktion minskar.

"Godkännandet av Trajenta markerar den första tillsynsperioden milstolpe för Boehringer Ingelheim och Eli Lilly and Company allians i Kanada", säger Dr Ted Witek, VD och koncernchef, Boehringer Ingelheim Kanada. "Tillsammans våra företag är dedikerade till att erbjuda typ 2-diabetes patienter med ett nytt behandlingsalternativ för att förbättra den glykemiska kontrollen, utan den oro dosjusteringar för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion."

"Vi är oerhört stolta att kunna erbjuda ett nytt behandlingsalternativ som skulle kunna hjälpa miljontals människor med typ 2-diabetes i Kanada", säger Michael Mason, VD och General Manager, Eli Lilly Kanada. "Trajenta är den första av vad vi hoppas kommer att bli många nya behandlingsalternativ denna allians innebär att förbättra patientvården i diabetes."

Källa: Boehringer Ingelheim

Advertisement