Begint de Medische Weergave van Akeso klinische studie voor bewijs van concept weergaveapparaat voor reumatoïde de activiteiten controle en controle van de artritisziekte

Kondigt de Medische Weergave BV van Akeso, vandaag het begin van een klinische studie met hun nieuw weergaveapparaat voor aan beoordeling van gezamenlijke ontstekingsintern verpleegde patiënt met reumatoïde artritis (RA). In deze bewijs van concept studie, zal het de weergaveapparaat van Akeso bij andere methodes worden vergeleken om ziektestatus te beoordelen, zoals das-28 noteer, Ultrasone Klank en in sommige gevallen MRI. De studie zal op het Universitaire Medische Centrum Utrecht (UMC Utrecht) in samenwerking met het Regionale Centrum Eindhoven van de Reumatologie (RRC) worden uitgevoerd. Zeventig onderwerpen zullen worden omvat; zestig patiënten van RA met variërende graden van ontsteking van de verbindingen van handen en polsen op het tijdstip van onderzoek en een controlegroep van tien onderwerpen.

Is de Medische Weergave van Akeso („Akeso“) het eerste bedrijf in de wereld om een niet invasief optisch weergaveapparaat te ontwikkelen dat de reumatoloog in objectieve beoordeling van ontstekingsstatus in RA steunt. De Ontstekings status is een zeer belangrijke parameter voor reumatologen in behandelingsbesluiten voor patiënten met RA. Het Verminderen van de ontsteking tot een staat van vermindering zal levenskwaliteit van de patiënten van RA verbeteren en zal onbekwaamheid op lange termijn verminderen. De apparatenwerken door het bloed te meten stromen in 22 verbindingen van de handen en de polsen gebruikend diffuse optische transmissie in combinatie met een gepatenteerde de modulatiemethode van de bloedstroom. Gebaseerd op optische technologie stelt het apparaat geen risico voor de patiënt en is snel, onafhankelijk, goedkoop en makkelijk te gebruiken exploitant.

Dr. Wouter Rensen, de Klinische Toepassing van VP van Akeso, commentaren op de studie: „Terwijl wij klinische tests met een prototype hebben uitgevoerd dat de maatregelen één verbinding tegelijkertijd, dit de eerste keer is dat wij ons nieuw apparaat aan de test zetten die alle verbindingen in twee handen en polsen in slechts 90 seconden kan aftasten. Wij zijn zeer opgewekt met twee eminente medische centra werken om ons apparaat verder te ontwikkelen en te bevestigen.“

Prof. Dr. Hans Bijlsma, Hoofd van de Reumatologie van de Afdeling en de Klinische Immunologie bij UMC Utrecht en belangrijkste onderzoeker: „Wij zien te helpen ernaar uit de nieuwe technologie van Akeso evalueren. Dit type van apparaat heeft het potentieel om het effect van RA op het leven van de patiënt door minder en kortere ontstekingsepisoden te verminderen, door frequenter toezicht op de ziekte en verfijning van medicijn toe te laten. Het Toepassen van het principe van strakke controle van de ziekteactiviteit van RA zal functioneel verlies op lange termijn verminderen. Zulk een apparaat kan strakke controle, ook in bezige praktijken uitvoerbaar maken.“

Dr. Toon Westgeest, reumatoloog op het Regionale Centrum van de Reumatologie in de staten van Eindhoven: „Ik ben opgewekt over de technologie van Akeso en zie in de klinische studie samen te werken ernaar uit. Een snelle en objectieve manier om de ontstekingsstatus van een patiënt te beoordelen kon processen in de reumatologiepraktijk veranderen, die ons toestaan om beter te volgen hoe onze patiënten en ons meer tijd om zich op de patiënten met actieve of ingewikkeldere ziekte doen geven te concentreren.“

Ongeveer Reumatoïde Artritis (RA) - RA is een chronische ontstekingsziekte, die tussen 0.5% en 1% van de bevolking wereldwijd beïnvloeden. RA is een progressieve ziekte die met momenteel geen behandeling, tot de ziekte maken een chronische voorwaarde. RA wordt geassocieerd met regelmatige opflakkeringen en indien onbehandeld verlaten deze onomkeerbare gezamenlijke schade en uiteindelijk streng gezamenlijk misvorming en verlies van functie zullen veroorzaken. De behandeling van RA wordt opgevoerd. Aanvankelijk ontvangt de patiënt klassieke ziekte die anti-inflammatory drugs wijzigen. Als deze behandeling ondoeltreffend wordt, worden de verschillende en geavanceerdere drugs (b.v. biologics, zoals antilichamen anti-TNF) opgesteld. De Behandeling moet worden geleid door van ziekteactiviteit te controleren, en indien voldoende gedaan, onomkeerbare gezamenlijke schade kan worden verhinderd en het ongemak toe te schrijven aan ziekte en de drug bijwerkingen kan worden beperkt. Aangezien dergelijk toezicht op ziekteactiviteit zal helpen om de algemene behandelingskosten te drukken wat gezien de chronische aard van RA belangrijk is.

Ongeveer Medische Weergave Akeso - is Medisch B.V. van de Weergave Akeso een medisch apparatenbedrijf actief op het gebied van Reumatoïde Artritis (RA). De ambitie van Akeso moet de levenskwaliteit van patiënten met RA verbeteren door weergaveapparaten te creëren die de reumatoloog in toezicht en behandeling op deze ziekte steunen. De systemen van Akeso zijn gebaseerd op de gepatenteerde optische technologie van de ontstekingsopsporing, een niet-invasieve, snelle en exploitant onafhankelijke methode die reumatologen in objectieve beoordeling van ontstekingsstatus, een zeer belangrijke parameter in de behandeling van patiënten met RA steunt. Werd de Medische Weergave van Akeso opgericht als nevenprodukt van Royal Philips Electronics waar de technologie van de ontstekingsopsporing werd uitgevonden. Voor meer informatie, te bezoeken gelieve www.akeso-medical.com.

Ongeveer Universitair Medisch Centrum Utrecht - het Universitaire Medische Centrum van Utrecht (UMC Utrecht) is één van de grootste openbare gezondheidszorginstellingen in Nederland. Met bijna 11.000 werknemers, bouwt UMC Utrecht constant op de voorziening van de goede die gezondheidszorgdiensten, voort op de juiste mensen en de kennis wordt gebaseerd. UMC Utrecht is een belangrijk internationaal academisch medisch centrum waar de kennis van gezondheid, ziekte en zorg wordt verworven, geëvalueerd, gedeeld en ten voordele van patiënten en de maatschappij toegepast. UMC Utrecht is één van de deelnemende centra in NFU die de Nederlandse organisatie voor Universitaire Medische Centra is. NFU is het resultaat van een fusie van de de medische centra van Netherland universitaire ziekenhuizen en.

Het Ongeveer Regionale Centrum Eindhoven van de Reumatologie - het Regionale Reumatische Centrum (RRC) is regionaal centrum thé van deskundigheid en voortreffelijkheid voor patiënten met reumatische ziekten. Eenentwintig medische beroeps zijn geëngageerd om patiënten van allen over het gebied te behandelen. Ons team omvat vier reumatologen, alle overzichts medische beroeps. Behalve het behandelen van patiënten, hebben die medische beroeps ook hun eigen wetenschappelijke gebieden van expertice. Het Deelnemen aan medische proeven en het publiceren wetenschappelijke documenten in nationale en internationale medische en wetenschappelijke belangrijke dagboeken is op de bovenkant van hun lijst. Het Regionale Reumatische Centrum is gebaseerd op Máxima Medisch Centrum, plaats Eindhoven. Voor meer informatie, te bezoeken gelieve http://reumacentrum.mmc.nl.

Advertisement