Op gewicht-Gebaseerde ribavirin undertreats Afrikaans-Amerikaanse patiënten HCV

Door Kirsty Oswald, medwireNews Verslaggever

Afrikaans-Amerikanen met genotype 1 van het hepatitis (HCV)C virus besmettingen hebben lagere ribavirin plasmablootstelling dan Kaukasische Amerikanen wanneer behandeld met op gewicht-gebaseerde ribavirin plus peginterferon.

Nochtans, wanneer zij de drempels van de plasmablootstelling bereiken, zullen de Afrikaans-Amerikaanse patiënten enkel zo waarschijnlijk virale reacties bereiken zoals Kaukasiërs.

„Deze resultaten verstrekken belangrijk nieuw inzicht in de basis voor de rassenongelijkheid in de behandelingsreacties op peginterferon en ribavirin de behandeling voor HCV genotype 1,“ zegt Charles Horwell (Universiteit van Maryland, Baltimore, de V.S.) en collega's.

De studie omvatte 71 Afrikaans-Amerikanen en 74 Kaukasiërs die meer dan 90% aanhanger aan hun therapie tijdens de 48 week virahep-c (virale weerstand tegen antiviral therapie voor chronische hepatitis C) proef waren. De Patiënten ontvingen peginterferon alpha--2a 180 µg per week plus ribavirin bij 1000 mg voor die die onder 75 kg wegen, of 1200 mg voor die die 75 kg wegen en over.

Vergeleken met Kaukasische patiënten, hadden de Afrikaans-Amerikaanse patiënten beduidend lagere plasmaconcentraties van ribavirin bij weken 1.2, en 4, en beduidend lagere cumulatieve ribavirin blootstelling (AUC) tijdens de eerste 12 weken. Zij zouden beduidend minder waarschijnlijk een niveau van de drempelblootstelling tijdens de eerste 7 dagen bereiken.

Globaal, had 57.8% van Afrikaans-Amerikaanse patiënten een reactie bij week 24 die beduidend minder vergeleken met 78.1% van Kaukasische patiënten was. Op Dezelfde Manier bij week 72, toonde slechts 36.6% een aanhoudende virale die reactie met 54.8% van Kaukasische patiënten wordt vergeleken.

Interessant, echter, toen de patiënten ribavirin drempelniveaus tijdens de eerste 7 dagen ontmoetten, bedroegen er geen significante verschillen in reacties 24 weken of 72 weken tussen Afrikaans-Amerikaanse en Kaukasische patiënten (week 24: 77 versus 84%; week 72: 52 versus 60%).

Rond 50% van de rassendieongelijkheid in reacties op ribavirin wordt gezien wordt verondersteld toe te schrijven om te zijn aan één enkel nucleotidepolymorfisme dichtbij de IL28B genplaats, de auteurs verklaren.

De „huidige studie toont aan dat de veranderlijkheid in ribavirin AUC0-7 [AUC tijdens dagen 0-7] veel van het resterende verschil tussen Afrikaanse Amerikanen en Kaukasische Amerikanen in peginterferon en op gewicht-gebaseerde ribavirin behandelingsdoeltreffendheid kan verklaren,“ zij zegt.

Horwell en de collega's zeggen dat hun studie een groter aantal Afrikaans-Amerikanen dan vorige studies had en het voordeel van slechts met inbegrip van patiënten had die aan hun therapie hoogst adherent waren.

De „Toekomstige studies zouden het belang van ribavirin pharmacokinetic veranderlijkheid aan rassenongelijkheden in behandelingsreacties op HCVNS3 proteaseinhibitors moeten bepalen en andere rechtstreekse antiviral behandelingen voor HCV,“ zij besluiten in het Amerikaanse Dagboek van Gastro-enterologie.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement