Trilogie-ACS de substudy geopenbaarde resultaten van de plaatjefunctie

Door Piriya Mahendra, medwireNews Verslaggever

De plaatjefunctie substudy van de proef trilogie-ACS toont aan dat er geen significant verschil tussen prasugrel en clopidogrel in cardiovasculaire mortaliteit (CV), myocardiaal infarct, (MI) of slagresultaten is.

Voorts was er geen significante vereniging tussen plaatjereactiviteit en ischemische resultaten, zeggen de onderzoekers, die geloven dat hun bevindingen het resultaat van de algemene studie trilogie-ACS verklaren.

De aanvankelijke studieresultaten toonden aan dat prasugrel niet superieur aan clopidogrel in het verminderen van de terugkomende gebeurtenissen van CV in medisch geleide patiënten met scherp coronair syndroom was dat geen revascularization onderging.

In huidige substudy, die 28% (n=2564) van de patiënten van de algemene proef omvatte, mat Matthew Roe (Onderzoekinstituut van het van de Hertog het Klinische, Durham, Noord-Carolina, de V.S.) en team op-behandelingsreactiviteit bij basislijn en om 2 uur, evenals bij 1, 3, 6, 12, 18, 24, en 30 maanden na randomization.

Zij gebruikten de test van VerifyNow P2Y12, die eerder werd getoond om het effect P2Y12 van clopidogrel te meten en prasugrel en met actieve metabolite blootstelling van beide drugs werd gecorreleerd.

De bevindingen openbaarden dat bij 30 dagen de middenP2Y12 niveaus van de reactie (PRU)eenheid onder deelnemers jonger dan 75 jaar en het wegen van 60 kg of meer 64 in de prasugrelgroep tegenover 200 in de clopidogrelgroep, een significant verschil waren dat door alle timepoints voortduurde.

De midden 30 dagenPRU niveaus in deelnemers jonger dan 75 jaar en het wegen van minder dan 60 die kg waren 139 voor de prasugrelgroep met 209 in de clopidogrelgroep wordt vergeleken, en voor die van 75 jaar of ouder, waren 164 in de prasugrelgroep tegenover 222 voor de clopidogrelgroep.

Bij 30 maanden, was het tarief van het primaire doeltreffendheidseindpunt van de mortaliteit, MI, of de slag van CV 17.2% in de prasugrelgroep en 18.9% in de clopidogrelgroep, een niet-significant verschil.

De auteurs merken op dat er ook geen significante verschillen in de ononderbroken distributie van 30 dagenPRU waarden voor deelnemers waren die een primair doeltreffendheidseindpunt na 30 die dagen ervoeren met zij worden vergeleken die een gebeurtenis, en geen significante vereniging tussen het voorkomen van het primaire doeltreffendheidseindpunt en ononderbroken waarden niet PRU ervoeren.

Zij namen ook gelijkaardige die bevindingen met 30 waar dag PRU cutpoints wordt gebruikt om de hoge reactiviteit van het op-behandelingsplaatje - met inbegrip van een PRU van meer dan 208 en een PRU van meer dan 230 te bepalen.

De „trilogie-ACS substudy plaatjefunctie verstrekt verscheidene bevindingen die de algemene proefresultaten kunnen verklaren, die geen significant verschil in ischemische resultaten door de eerste 12 maanden ondanks klinische observaties van grotere remming P2Y12 met prasugrel dan met clopidogrel aantoonden,“ schrijft de auteurs in JAMA.

Editorialist Matthew Price (het Vertalende Onderzoekinstituut van Scripps, La Jolla, Californië, de V.S.) becommentarieert: De „Systematische inzameling van de bloedsteekproef in willekeurig verdeelde klinische die proeven moeten zou worden overwogen worden ontworpen om nieuwe therapeutiek te evalueren of product etikettering uit te breiden.

„Dit zou pharmacodynamic of oriënterende pharmacogenomic analyses door onafhankelijke groepen kunnen toelaten die nuttig zouden kunnen zijn in het identificeren van individuen die het grootste behandelingsvoordeel kunnen veilig afleiden.“

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement