Snelheid van depressiebegin in bipolaire patiënten wordt verhoogd die

Door Teken Cowen, de Hogere Verslaggever van medwireNews

De Depressieve episoden vergen beduidend minder tijd om zich in patiënten met bipolaire wanorde dan (BD) in die met eenpolige depressie te ontwikkelen, bevestigen de Duitse studiebevindingen.

De onderzoekers vonden dat de duur van depressief episodebegin onder de intern verpleegde patiënten van BD lichtjes meer dan 1 die week was, met rond 1 maand in die met eenpolige depressie wordt vergeleken.

De „Werkers Uit De Gezondheidszorg zouden de mogelijkheid van een verborgen bipolariteit in patiënten moeten overwegen die een depressieve episode binnen een paar dagen ontwikkelen,“ adviseren Maria Strauss en collega's van de Universiteit van Leipzig.

De bevindingen komen uit een studie van 24 patiënten en 122 van BD met eenpolige depressie die minstens 18 jaar waren verouderd en voor een depressieve episode bij de instelling van het team werden behandeld. Van de eenpolige depressiepatiënten, hadden 42 hun eerste depressieve episode ervaren en 80 hadden terugkomende depressieve wanorde.

De snelheid van depressief die episodebegin, als duur van de eerste tekens van depressieve symptomen tot manifestatie van een volslagen depressief syndroom wordt gedefinieerd, werd beoordeeld gebruikend de begin-van-Depressie Inventaris (ODI).

De onderzoekers vonden dat de patiënten van BD een beduidend kortere middenduur van depressief episodebegin dan die met eenpolige depressie, bij 8.5 tegenover 28.0 dagen hadden.

Onder patiënten met eenpolige depressie, hadden die met terugkomende depressie een beduidend kortere middenduur van depressief episodebegin dan die met een eerste episode, bij 28.0 tegenover 38.5 dagen.

Voorts ontwikkelde 50.0% van de patiënten van BD een volslagen depressieve die episode binnen een week na begin met 16.7% van de patiënten van de eerste-episodedepressie en 25.0% van die met terugkomende depressie wordt vergeleken.

De „bevindingen van deze studie bevestigen dat de snelheid van begin van depressieve episoden tussen BD en eenpolige depressie verschilt,“ besluiten Strauss et al in het Dagboek van Affectieve Wanorde.

Zij voegen toe: „Men zou moeten opmerken dat de snelheid van depressiebegin een intra-individueel vrij stabiel klinisch kenmerkend symptoom is dat kan worden gebruikt om bipolariteit te ontdekken.

De „Toekomstige studies zouden op de vraag die of moeten ingaan de snelheid van begin met ODI wordt beoordeeld nuttig is om subgroepen van patiënten met affectieve wanorde te omlijnen die meer homogeen is betreffende hun pathofysiologische mechanismen, hun fenotypes, genotypen en therapeutische reactie.“

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement