MRI EEG kan förutsäga att barns epilepsi riskerar efter långa febrila beslag

Vid Helen Albert, Hög medwireNewsReporter

Barn, som har långvariga febrila beslag, (FSE) är på ökande riskerar för magnetisk resonans som avbildar (MRI) observerad hippocampal skada, och onormal hippocampal och temporal utveckling, visar resultat från Följderna av Långvariga Febrila Beslag i studie för Barndom (FEBSTAT).

Forskarna grundar också att 45,2% av barn med FSE hade onormalt mönstrar på encephalography (EEG), med 6,5% som visningen mönstrar liknande till de med epilepsi.

”Har Vårt mål varit att framkalla biomarkers att ska berätta oss att huruvida eller inte ett särskilt barn är på riskerar för epilepsi. Detta kunde i sin tur hjälpa oss att framkalla strategier för att förhindra oordningen,”, sade den bly- FEBSTAT-utredaren Shlomo Shinnar (den Albert Einstein Högskolan av Medicinen, New York City, USA) i ett pressmeddelande.

Beslag som uppstår som ett resultat av kickfeber, är vanligt och i hög grad oskadliga och att påverka 3-4% allra barn. Emellertid och att ha en eller flera noterar långvarigt febrilt beslag av 30, eller longer (FSE) tänks till förhöjning som ett barn riskerar för mer sistnämnd epilepsi vid 30-40%.

För FEBSTAT rekryterade Shinnar och kollegor 199 barn som åldras 1 månad till 5 år som hade erfarit åtminstone ett feber-tillhörande beslag av över 30 noterar. En grupp av 96 barn, som hade erfarit ett enkelt febrilt beslag (mindre än 30 noterar), skriva in sig för att agera som kontrollerar.

Total- hade 191 barn att avbilda för MRI av hjärnan, och alla 199 barnen genomgick EEG. Som anmäld itu legitimationshandlingar i Neurology, hade 11,5% av barn i FSE-gruppen bestämd MRI observerade abnormalities i hippocampusen som jämfördes med inga i kontrolleragruppen.

I tillägg var utvecklings- hippocampal och temporal abnormalities markant mer allmänning i FSE-gruppen än kontrollerar in, på 10,5% kontra 2,1% och 7,9% kontra 1,0%, respektive. Men abnormalities i andra hjärnområden observerades på en liknande frekvens i båda grupper.

Den mest abnormalityen för allmänningen EEG var fokal- sakta eller försvagning som sågs i 47 och 25 barn med FSE, respektive. Abnormalities på EEG var mest uttalad över det temporal området i majoriteten av FSE-barnen.

Notably ökade hippocampal abnormalities på MRI riskerar för fokal- sakta eller försvagning i barn med än threefold FSE mer.

Som var på riskerar, ”Om MRI- och EEG-rönet som är tillhörande med FSE korrelerar ultimately, med epilepsi, kunde de vara van vid identifierar ungar och, som kan, gynnar från forskning på preventativeterapier för epilepsi,”, berättade oberoende sakkunniga Vicky Whittemore (MedborgareInstitutet av Neurological Oordningar och Slår Neuroscience Centrerar, Bethesda, Maryland, USA), pressen.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement