Bepaalde beroepen verhogen risico van borstkanker

Is er een verband tussen het risico van borstkanker en de werkomgeving? Een studie die in van het de toegangsdagboek van Biomed de Centrale open Milieuhygiëne wordt gepubliceerd levert verder bewijs op dit eerder veronachtzaamde onderzoekonderwerp bevestigt, dat dat bepaalde beroepen een hoger risico van borstkanker dan anderen, in het bijzonder die stellen die de arbeider aan potentiële carcinogenen en endocriene disrupters blootstellen.

Kanker van de Borst is de frequentste kankerdiagnose onder vrouwen in industrielanden, en de Noordamerikaanse tarieven zijn onder hoogst in de wereld. De endocrien-Onderbreekt chemische producten en de carcinogenen, wat waarvan niet nog kunnen als dusdanig geclassificeerd te zijn, zijn aanwezig in vele werkomgevingen en konden het risico van borstkanker verhogen. In hun studie, trachten James T Brophy en zijn collega's het mogelijke verband tussen borstkanker en beroep, te kenmerken in het bijzonder in de landbouw en productie.

Werd de geval-controle studie op basis van de bevolking uitgevoerd in Zuidelijk Ontario, Canada, en omvatte 1006 gevallen van borstkanker (die door het Regionale Centrum van Kanker worden verwezen Windsor) met willekeurig geselecteerd en aangepaste 1147 communautaire controles. Gebruikend gesprekken en onderzoeken, verzamelde het team gegevens over de beroeps en reproductieve geschiedenissen van deelnemers. Alle banen werden gecodeerd voor hun waarschijnlijkheid van blootstelling aan carcinogenen en endocriene verbrekers, en de de tumorpathologie van patiënten betreffende endocriene receptorstatus werd beoordeeld.

De auteurs vonden in deze groep deelnemers dat, over alle sectoren, de vrouwen in banen met potentieel hoge blootstelling aan carcinogenen en endocriene disrupters een opgeheven risico van borstkanker hadden. De Sectoren met verhoogd risico omvatten landbouw, bar/het gokken, automobielplastieken vervaardigend, voedsel het inblikken en metaalbewerking. Belangrijk, was het premenopausal risico van borstkanker het hoogst in de automobielplastieken en de voedsel conservenindustrie.

De bevindingen stelden ook voor dat de vrouwen met lagere sociaal-economische status een opgeheven risico van borstkanker hadden, dat uit hogere blootstelling kan voortvloeien aan endocrien-onderbreekt chemische producten in de lower-income productie en de landbouwindustrieën van het studiegebied.

De resultaten lenen gewicht aan hypothesen het risico van borstkanker verbinden en blootstelling die die waarschijnlijk zullen omvatten carcinogenen en endocriene disrupters. Leid auteur bovengenoemde Brophy, „Ons resultatenhoogtepunt het belang van beroepsstudies in het identificeren van en het kwantificeren van milieurisicofactoren en illustreert de waarde van het nemen van gedetailleerde beroepsgeschiedenissen van kankerpatiënten. Het Steeds meer bewijs stelt voor dat wij blootstellings op het werk grenzen in regelgevende bescherming moeten opnieuw beoordelen.“

Bron: Centraal Biomed

Advertisement