Overexpression van BCL6 resulteert in transformatie van neurale stamcellen in corticale neuronen

De hersenschors is de meest complexe structuur in onze hersenen en de zetel van bewustzijn, emotie, motorcontrole en taal. om deze functies te vervullen, is het samengesteld uit een diverse serie van zenuwcellen, genoemd corticale neuronen, die door vele neurologische en neuropsychiatric ziekten worden beïnvloed.
     
Het Werk van een onderzoeksteam dat door Pierre Vanderhaeghen de onderzoeker DE Brussel (ULB) wordt geleid, WELBIO (van Université libre in Institut DE Recherches Interdisciplinaires Engelse Biologie Humaine et Moléculaire (IRIBHM - Faculteit van Geneeskunde) en het Instituut van de Neurologie ULB (UNI)) opent nieuwe perspectieven op hersenenontwikkeling en de neurobiologie van de stamcel door een gen te ontdekken dat BCL6 als zeer belangrijke factor in de generatie van corticale neuronen tijdens embryonale hersenenontwikkeling wordt genoemd.

Deze studie is gepubliceerde online dit 18 November in de Neurologie van de Aard.
     
Drs. Luca Tiberi en Jelle van den Ameele (Kameraden FNRS bij IRIBHM, ULB), geïdentificeerde BCL6 door naar factoren te zoeken die de productie van zenuwcellen in een model van neurale differentiatie van cellen van de muis de embryonale stam kunnen moduleren. Zij vonden dat overexpression van BCL6 in een massieve transformatie van neurale stamcellen in corticale neuronen resulteerde die goed en functioneel werden onderscheiden.

Deze ontdekking was verrassend omdat BCL6 in feite goed - het geweten oncogene is, verantwoordelijk voor diverse kanker van de bloedcel genoemd lymphomas. Nochtans, werd niets gekend over dit gen in hersenenontwikkeling. Om hun intrigerende observaties te verifiëren, onderzochten de wetenschappers toen een transgenic muismodel waar het BCL6 gen werd onderbroken. Zij vonden dat in deze mutantmuizen, de hersenschors beduidend kleiner was en bevatte minder zenuwcellen. Deze gegevens wijzen zo erop dat BCL6 eigenlijk tijdens normale hersenenontwikkeling voor de juiste productie van corticale neuronen wordt vereist. Zij gingen de onderliggende moleculaire mechanismen nader toelichten en toonden aan dat BCL6 de handelingen samen met een gen Sirt1 riepen om actoren van de weg van de Inkeping te onderdrukken die bij de zelf-vernieuwing van neurale stamcellen betrokken zijn. Dit onderdrukkingsfenomeen is „epigenetisch“ en drijft onherroepelijk neurale stamcellen naar differentiatie in corticale neuronen.
     
Dit basiswerk opent vele vragen en perspectieven, niet alleen voor de neurobiologie van de ontwikkelings en stamcel, maar ook voor kankerbiologie. Ten Eerste, identificeert het een zeer belangrijke factor voor de productie van corticale zenuwcellen, een aantal van de belangrijkste cellen in onze hersenen die ook vaak door neurologische en neuropsychiatric ziekten worden beïnvloed. Ten Tweede, licht het een nieuw moleculair mechanisme van differentiatie, met belangrijke implicaties voor ons algemeen begrip nader toe van welke controles de differentiatie versus zelf-vernieuwing van neurale stamcellen. Tot Slot brengt het drie belangrijke spelers betrokken bij een horde normale en pathologische processen samen: BCL6, een oncogene verantwoordelijk voor kanker van de bloedcel; Sirt1, betrokken bij het verouderen, de ziekte van Alzheimer, metabolisme en diabetes; en de weg van de Inkeping, essentieel voor vele processen zoals hersenen en hartontwikkeling of oncogenesis. Deze genen werden niet eerder getoond zouden om met elkaar in wisselwerking te staan maar goed in om het even welk van deze contexten kunnen doen, waarbij een nieuwe deur wordt geopend voor een beter inzicht in de biologie en de pathologie en de potentiële ontwikkeling van nieuwe therapie.

Bron: http://ulb.ac.be

Advertisement