Het Roken en het drinken hebben geen invloed op mannelijke vruchtbaarheid

Door Sally Robertson, medwireNews Verslaggever

En Alcohol die schijnt om geen significante invloed op mannelijke vruchtbaarheid, rapportonderzoekers te hebben drinkt de rookt.

J Rhemrev (Bronovo het Ziekenhuis, Den Haag, Nederland) en team vond geen verschil in het roken en het drinken gewoonten tussen een groep van 42 asthenozoospermic mensen en een groep van 121 vruchtbare mensen. Voorts werden geen correlaties gevonden tussen spermaparameters, alcoholopname, en het roken.

„Het Roken en de alcoholopname zijn… mogelijke risicofactoren die mannelijke vruchtbaarheid, spermaparameters beïnvloeden, en de reproductieve resultaten,“ van het team nota neemt. „Tot op heden, is er nog geen afdoende overeenstemming over de gevolgen van het roken van sigaretten en alcoholgebruik voor deze factoren en zo geen algemeen aanvaarde richtlijn.“

Zoals gerapporteerd die in Andrologia, openbaarden de vragenlijsten aan de mensen bij inschrijving worden verstrekt geen verschil in het gematigde roken (1-9 sigaretten), het indirecte roken (10-19), of het zware roken (20 of meer) tussen de onvruchtbare en vruchtbare mensen. Noch was er om het even welk verschil in gematigde alcoholopname (1-6 eenheden), indirecte opname (7-20), of zware opname (≥21) van alcohol.

Geen significante die correlatie werd tussen het aantal sigaretten waargenomen per dag worden gerookt en om het even welke volgende spermaparameters: rudimentair volume, spermatelling, progressieve beweeglijke spermatozoönen, beweeglijke spermatozoönen, en morfologisch normale spermatozoönen. Bovendien was er geen significant effect van het roken status op zwangerschapstarief.

Op Dezelfde Manier werd geen correlatie waargenomen tussen het drinken status en de vijf spermaparameters of het zwangerschapsresultaat.

Voorts toonde de regressieanalyse aan dat het effect van ook gecombineerde alcoholopname en het roken van sigaretten geen significant effect op spermaparameters of zwangerschapsresultaat, na aanpassing voor verwarrende factoren met inbegrip van leeftijd en van de lichaamsmassa index had.

Het „feit is dat de bespreking bij de gevolgen van alcohol en het roken van sigaretten op mannelijke vruchtbaarheid verdergaat,“ zegt Rhemrev et al.

De „Redenen voor dit algemene meningsverschil zouden kleine die steekproefgrootte kunnen zijn in studies, de bevolking van de verschilintern verpleegde patiënt wordt gebruikt, d.w.z., vruchtbare, subfertile en onvruchtbare mensen, de sociaal-economische en milieufactoren van de verschillende landen waar de studies, de vaak gevonden correlatie tussen alcoholopname en het roken en zo het gebrek aan controle over verwarrende variabelen.“ werden uitgevoerd

Het „Verdere onderzoek met grotere groepen, of de meta-analyse, zijn nodig over dit onderwerp alvorens om het even welke gevolgtrekkingen op of kunnen worden gemaakt het roken van sigaretten en de alcohol een negatief effect op de het bevruchten capaciteit spermatozoönen hebben,“ besluit het team.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.