De rifampicincombinatie van de hoog-Dosis kon meningitisoverleving verbeteren

Door Kerel Sarah, medwireNews Verslaggever

Een behandelingsregime met inbegrip van hoog-dosisrifampicin intraveneus naast norm of hoog-dosismoxifloxacin wordt beheerd heeft een aanvaardbaar veiligheidsprofiel en kon overleving voor patiënten met tuberculeuze meningitis verbeteren, op fase II wijzen proefresultaten dat.

Specifiek, patiënten willekeurig hadden worden de toegewezen om het behandelingsregime te ontvangen een drie-tijden hogere drugconcentratie in hun bloedsomloop, en bijna een drie-tijden hogere concentratie in hun cerebro-spinale vloeistof dan de individuen met standaard-dosisregimes, nota nemen van de onderzoekers die behandelden.

Voorts waren de sterftecijfers na 6 maanden van behandeling lager onder zij die hoog-dosisrifampicin ontvingen.

„Wij zijn van mening dat onze resultaten het huidige behandelingsmodel voor tuberculeuze meningitis uitdagen,“ zeggen Reinout van Crevel (het Universitaire Nijmegen Medische Centrum van Radboud, Nederland) en collega's in Besmettelijke Ziekten TheLancet.

De Definitie van het optimale regime voor individuen met deze voorwaarde zou helpen geïntensifieerde behandeling in montages uitvoeren waar het het meest nodig is, voegen zij toe.

Ondanks meer dan de helft van de cohort die ongunstige gebeurtenissen met betrekking tot de studiedrug ervaart, werd hepatotoxicity gelijk verdeeld tussen hoge en laag-dosispatiënten, en Sorteert 3 transaminase verhogingen was voorbijgaand. Enkel vier patiënten ervoeren een Rang 4 hepatotoxic gebeurtenis, resulterend in hen die de studiedrugs ophouden te nemen.

Een totaal van 60 patiënten met tuberculeuze meningitis werden willekeurig toegewezen om rifampicin bij een standaarddosis (450 mg eens dagelijks, mondeling) of hoge dosis (600 mg eens dagelijks, intraveneus), met of mondelinge ethambutol, standaard-dosismoxifloxacin (400 mg), of hoog-dosismoxifloxacin (800 mg) te ontvangen. Dit regime ging 2 weken verder waarna werd de standaardbehandeling hervat.

De Patiënten werden opgevolgd met twee keer per week electrocardiographies, volledige bloedonderzoeken, en levertransaminases.

De onderzoekers vonden dat naast plasma en cerebro-spinale vloeibare concentraties die van die rifampicin in de hoog-dosisgroep hoger zijn met de standaard-dosisgroep wordt vergeleken, 64% van patiënten in de standaard-dosisgroep concentraties van de laatstgenoemden onder de grens van meting had. Door contrast, viel enkel 4% van de concentraties van de ontvangers van hoog-dosisrifampicin onder dit niveau.

Op Dezelfde Manier resulteerde hoog-dosismoxifloxacin in 1.6 keer hogere concentraties in cerebro-spinale die vloeistof met laag-dosis worden vergeleken.

De Cumulatieve sterftecijfers bij 6 maanden waren 65% in de groep van laag-dosisrifampicin en 34% in de hoog-dosisgroep, en de aangepaste analyse bevestigde dat hoog-dosisrifampicin beduidend overleving voorspelde.

Van Crevel en team waarschuwt ervoor dat deze mortaliteitsgegevens geïnterpreteerde met voorzichtigheid toe te schrijven aan de kleine studiegrootte zouden moeten zijn.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement