Dämpning av immunförsvaret fungerar kan uppstå i influensatålmodig

Utredare från 15 barns medicinskt center, inklusive Rikstäckande Barns observerade och utvärderad kritiskt sjuk barn för Sjukhus, med influensa för att utvärdera förhållandena between jämnar av systemic inflammation, immunt fungera och sannolikheten för att dö från sjukan. Studien visas i Januari utfärdar av Kritisk OmsorgMedicin.

Den innate immunförsvaret är det cell- beväpnar av immunförsvaret som servar som enresponder till nya hot, och tänks för att köra det upphetsa svaret i många bildar av kritisk sjuka. Nytt bevisa indikerar att dämpning av den innate immunförsvaret fungerar kan uppstå i kritiskt sjuk tålmodig.

Denna immuna dämpning kan kvantifieras i laboratoriumet till och med mätningen av kapaciteten av tålmodigns blod till jordbruksprodukter en specifik cytokine, tumornecrosis (TNF) dela upp i faktorer-α, när den stimuleras med lipopolysaccharide (LPS), en vikt som bör framkalla ett robustt TNF-αsvar. Tålmodig med innate immun förminskande belopp för dämpning jordbruksprodukter av TNFα, när deras blod stimuleras. I dess strängast bilda, detta villkorar är bekant som immunoparalysis. Stränga förminskningar i TNFα produktionkapacitet har varit tillhörande med utvecklingen av sekundära bakterie- infektioner och död i kritiskt sjuk vuxen människa och barn.

Immunt fungera mätas inte rutinmässigt i tålmodig med influensa, fast några terapier som används i denna befolkning, liksom corticosteroids, kan vara potently immunosuppressive.

”Både pro och anti-upphetsas terapier har varit föreslagna som extra behandlingalternativ för influensainfektion,” förklarar den bly- studieförfattare Mark Hall, MD, Kritisk Omsorgspecialist och rektor utredare i Centrera för Klinisk och Translational Forskning av Forskningsinstitut på Rikstäckande Barns Sjukhus. ”Emellertid, har en brist av immuna övervakningdata i den pediatriska befolkningen gjort terapeutiskt beslutsfattande svårt i barn.”,

I denna första-av-dess-sort tar prov den observational studien för multicenteren, blod från kritiskt sjuk barn med influensa testades genom att använda högt standardiserade tekniker för att bestämma kapaciteten av deltagarnas innate immunförsvar till jordbruksprodukter TNFα, när den stimuleras med LPS. Sunt kontrollera betvingar hade också deras blod att testas för den samma rekvisitan.

Resultat indikerade att illviljahög nivå av att cirkulera pro-upphetsas cytokines, kritiskt sjuk barn med influensa visade lägre TNFα produktionkapacitet som jämfördes med sunt kontrollerar betvingar. Vidare hade barn, som dog från influensa, tydligt lägre TNFα produktionkapacitet att jämföras med överlevandear. Tålmodig, som co-smittades med influensa och den aureus bakterieStaphylococcusen - visade den mest stora graden av immun dämpning.

Fördriva den förminskande kapaciteten till jordbruksprodukter TNFα bland de kritiskt sjuk barnen som jämförs till sunt, betvingar förväntades, graden av förminskning i kapacitet var strängt nog att vara högt predictive av död från sjukan.

”Visar studien ett starkt förhållande mellan dödlighet och den förminskande innate immuna responsivenessen i kritiskt sjuk tålmodig,”, sade Dr. Hall, också en fakultetmedlem på Den Ohio DelstatsuniversitetHögskolan av Medicinen. ”Visar Den också feasibilityen av storskalig immun övervakning av sorten som är nödvändig att framkalla och testa terapier för dessa kritiskt sjuk barn. IDet av potentiella behandlingingångar är viktigt, därför att starkt bevisa föreslår att innate immun dämpning som är tillhörande med kritisk sjuka kan vara vändbar.”,

Förespråka för extra studier, föreslår utredare att tålmodig-närmare detalj immun övervakning kunde bistå i att bestämma den effektivaste behandlingen för dessa kritiskt sjuk tålmodig. Terapier, som stimulerar immunförsvaret, kan ha en viktig roll i behandlingen av kick-att riskera barn med sträng immun dämpning som är tillhörande med influensainfektion.

Källa: Rikstäckande Barns Sjukhus

Advertisement