Det Nya experiment exponerar betydelse av dettålmodiga förhållandet

En tålmodigs förhållande med hans eller hon manipulerar har varit long ansedda ett viktigt del- av att läka. Nu i en ny utredning, som läkare genomgick i, fördriver hjärnbildläsningar dem trodde dem behandlade faktiskt tålmodig, har forskare git det första vetenskapligt bevisar att indikera att det manipulerar riktigt kan känselförnimmelsen deras tålmodig smärta - och kan också erfara deras behandling för lättnad efter.

Ledde vid forskare på den Massachusetts Allmänt sjukhus (MGH) och Programet i PlaceboStudier och det Terapeutiska Mötet (Kärnor) på den Beth Israel DiakonissaMedicinskt center/den Harvard Medicinsk fakultet, det nya rönet, som visas den on-line todayen i Molekylär Psykiatri, hjälp att exponera en av de mer ogripbara aspekterna av sjukvården - manipulera/det tålmodiga förhållandet.

”Visade Vårt rön att de samma hjärnregionerna, som har föregående visats för att aktiveras, när tålmodig mottar placeboterapier aktiveras på motsvarande sätt i hjärnorna av manipulerar, när de administrerar vad de funderare är effektiva behandlingar,” förklarar den första författare Karin Jensen, PhD, Centrerar en utredare i Avdelningen av Psykiatri och Martinos för Biologiskt Avbilda på MGH och medlemmen av Kärnorna. Notably tillfogar hon, rönet visade också att läkarna, som anmälde mer stor kapacitet att ta saker från tålmodinas perspektiv, dvs., för att empathize med tålmodigs känslor, erfaren högre tillfredsställelse under tålmodigs behandlingar, som reflekterat i hjärnbildläsningarna.

”, Genom att visa, att att att bry sig för tålmodig gäller en komplex uppsättning av hjärnhändelser, inklusive djup överenskommelse av den ansikts- tålmodign, och förkroppsliga uttryck, eventuellt i kombination med läkare egna förväntningar av lättnad, och känslor av belöning, har vi varit kompetent att belysa den bakomliggande caregivingen för neurobiology,”, tillfogar den höga författare Ted Kaptchuk, direktören av Kärnorna och Förbunden Professor av Medicin på den Harvard Medicinsk fakultet. ”Ger Vårt rön tidig sort bevisar av betydelsen av den påverkande varandra hjärnan knyter kontakt mellan tålmodig och caregivers och bekräftar manipulera/det tålmodiga förhållandet som ett värderat del- av sjukvården, tillsammans med läkarbehandlingar och tillvägagångssätt.”,

Föregående utredningar har visat att en hjärnregion som är tillhörande med smärtar lättnad (den högra ventrolateral prefrontal cortexen, VLPFC), och en region som är tillhörande med belöning (rostral anterior cingulatecortex, rACC) aktiveras, när tålmodig erfar placeboen, verkställer, som uppstår, när tålmodig visar förbättring från behandlingar som innehåller inga aktivingredienser. Placeboen verkställer konton för viktigt portionr av kliniska resultat i många illnesses -- smärta däribland, fördjupningen och ångest.

Även Om beteende- forskning har föreslågit att läkare tålmodigs för förväntanpåverkan kliniska resultat och hjälper att bestämma tålmodigs placebosvar, till nu lite försök har riktats till överenskommelse den bakomliggande biologin läkaren som är del- av det kliniska förhållandet. Jensen och hon kollegor antog att de samma hjärnregionerna som aktiveras under tålmodigs placebosvar - VLPFCEN och rACCen -- skulle på motsvarande sätt aktiveras i hjärnorna av läkare, som de behandlade tålmodig. De antog också att en läkare perspektiv-tagande expertis skulle påverkan resultaten.

Att testa dessa hypoteser, framkallade forskarna en unik utrustningordning att skulle möjliggöra dem för att föra funktionellt magnetiskt avbilda för resonans (fMRI) av läkare hjärnor som den stunden manipulerar hade vända mot-till-att vända mot växelverkan med tålmodig, inklusive observerande tålmodig, som de genomgick smärtar behandlingar.

De inklusive 18 läkarna för experiment (alla av, vem hade mottagit deras medicinska grad inom jumbon 10 år och hade föreställt nio separata medicinska specialties). Två 25 åriga kvinnlig lekte rollen av ”tålmodig” och följde ett inövat skrivar. Experiment som kallas för att deltagandeläkarna ska administrera, smärtar lättnad med vad de tänkte var enbefriande elektronisk apparat, men, som var faktiskt enaktiv ”hyckla” apparaten.

Att se till, att läkarna trodde att hycklaapparaten fungerade egentligen, administrerade utredarna först en dos av ”värmer smärtar” till läkare underarmen till mätinstrumentet smärtar ingången, och därefter ”behandlat” dem med fejka bearbeta med maskin. Under behandlingarna förminskade utredarna värmastimulansen, för att visa till deltagarna att terapin fungerade. Läkarna genomgick fMRIbildläsningar fördriver dem erfor det smärtsamt värmer stimulans, så att utredare kunde se att exakt som hjärnregioner aktiverades under första-person föreställning av, smärta.

I understödja portion av experiment, introducerades varje läkare till en tålmodig, och frågat noterar att utföra en standardiserad klinisk undersökning, som förades i ett typisk examenrum för ungefärligt 20. (Den kliniska examen utfördes för att upprätta en realistisk rapport mellan läkaren och tålmodigt, för fMRIscanningen ägde rum och var jämförbar till standarda en U.S.-doktors tidsbeställning.), På detta peka läkaren svarade också ett frågeformulär, det Mellanmänskliga ReactivityIndexet som är van vid mäter deltagarens själv-anmälde perspektiv-tagande expertis.

Under thirden kliva, något att säga Jensen, läkaren, och tålmodigt var ledde in i bildläsarrummet. ”Gick utrustades läkaren insida bildläsaren och med en fjärrkontroll som kunde aktivera ”den smärtstillande apparaten”, när det meddelas,” henne, förklarar. Avspeglar insida bildläsaren möjliggjorde läkarna för att underhålla synar kontakten med den tålmodig, som placerades på en stol bredvid bildläsarens säng och hakade både thermalen smärtar upp till stimulatoren och denbefriande apparaten.

Därefter i randomized beställa, läkare instruerades till endera fest som en tålmodig smärtar, eller till pressen knäppas en kontrollera som g ingen lättnad. Då läkare berättades för att inte aktivera smärtar lättnad, ”ställde ut den tålmodig” en smärtsam ansiktsuttryckstund som läkarna höll ögonen på. Då läkarna instruerades till fest, smärtar tålmodina, kunde de se att ämnena vänder mot var friläget och kopplat av, resultatet av smärtar lättnad. Under dessa manipulera-tålmodiga växelverkan mätte fMRIbildläsningar doktorernas hjärnaktiveringarna.

Efter togs berättade scanningperioden bort, läkarna från bildläsaren och exakt, hur experiment hade utförts, något att säga Jensen. ”Om läkaren inte instämmde med det bedrägliga del- av studien, gavs de tillfället att återta deras data. Inget gjorde detta.”,

Som förutsagt, grundar författarna, att stunder som behandlar tålmodig, läkarna aktiverade den högra VLPFC-regionen av hjärnan, en region som blandas in föregående i placebosvaret. Dessutom tillfogar Jensen, läkare kapacitet att ta korrelerade tålmodinas Viewpoint till hjärnaktiveringar och subjektiva värderingar; läkare, som anmälde perspektiv-tagande expertis för kick, var mer rimlig att visa aktivering i rACChjärnregionen, som är tillhörande med belöning.

”Vet Vi redan, att dettålmodiga förhållandet ger solace och kan även avlösa många tecken,” tillfogar Kaptchuk. ”Nu, för den första tiden, har vi visat att att att bry sig för tålmodig encompasses en unik neurobiology i läkare. Vårt ultimat mål är att omforma ”konsten av medicinen” in i ”vetenskapen av omsorg, ”, och denna forskning är en viktig första steg i detta processaa, som vi fortsätter utredningar för att finna ut hur tålmodig-clinician växelverkan kan leda till mätbara kliniska resultat i tålmodig.”,

Källa: Beth Israel DiakonissaMedicinskt center

Advertisement