Colorectal kankerresultaten zouden met regelmatig genetisch onderzoek voor Lynch syndroom kunnen worden verbeterd

De onderzoekers van de Kliniek van Cleveland hebben geconstateerd dat colorectal kankerresultaten met regelmatig genetisch onderzoek voor Lynch syndroom, gemeenschappelijkste erfelijk, volwassen-beginoorzaak zouden kunnen worden verbeterd van colorectal kanker, zoals die in de online versie van het Dagboek van Klinische Oncologie worden gepubliceerd.

Lynch syndroom is de gemeenschappelijkste genetische oorzaak van dubbelpuntkanker in volwassenen. De studie vond dat een universeel onderzoeksprogramma van alle die colorectal kanker chirurgisch bij de Kliniek van Cleveland worden verwijderd in verhoogde identificatie van Lynch syndroompatiënten door individuen resulteerde met succes te verwijzen het van wie positief van het tumorsscherm aan geneticaberoeps. De Identificatie van Lynch syndroom zal leiden tot beduidend betere resultaten voor colorectal kankerpatiënten en hun familieleden.

De Meeste colorectal kanker zijn sporadisch, en zijn niet toe te schrijven aan geërfte genetische oorzaken. Meer dan 140 miljoen Amerikanen worden gediagnostiseerd met colorectal kanker elk jaar. Met één van de 35 colorectal kankergevallen als gevolg van Lynch syndroom, een erfelijke voorwaarde die voor een grote verscheidenheid van kanker op vroegere leeftijden ontvankelijk maakt, werd een klinische aanbeveling gevestigd in 2009 om alle colorectal patiënten voor Lynch syndroom te onderzoeken. Met vier miljoen Amerikanen die Lynch syndroom elk jaar hebben, en meeste niet erkend gaan, een systematische manier van onderzoek voor deze voorwaarde gaf blijk van een uitdaging. Voorts zorgt een andere uitdaging ervoor dat alle individuen het van wie positief van het tumorsscherm voor potentieel syndroom Lyncht worden doorverwezen naar geneticaberoeps.

Door zich te identificeren Lynch syndroompatiënten, kunnen de maatregelen worden getroffen om de ontwikkeling van extra kanker in de patiënt tegen te werken, evenals verhogen toezicht in de patiënt. Lynch Eens syndroom is geïdentificeerd in een patiënt, kunnen zijn/haar familieleden naar geneticaberoeps worden doorverwezen om te bepalen als zij ook de zelfde voorwaarde hebben geërft. Aangezien de patiënten die het Lynch gen dragen pro-actieve dubbelpunt en ander kankeronderzoek voor de vroegste diagnoses ondergaan, wordt het leven gered.

De studie adviseert dat een succesvol programma „silo's“ zou moeten elimineren en in plaats daarvan samenwerkingsvertegenwoordiging omvatten van colorectal chirurgie, gastro-enterologie, gynaecologie, pathologie, genetica, evenals bioethiek en oncologie. Het programma moet ook aanwijzen wie resultaten moet melden aan patiënten en genetische adviserende/testende verwijzing vergemakkelijken. Met duidelijk toegewezen rollen voor geduldig mededeling en onderwijs, zullen de resultaten als gevolg van Lynch syndroom beduidend verbeterd worden.

Geleid door Charis Eng, M.D., Ph.D., Stoel Hardis en het Oprichten van Directeur van het Instituut van de Geneeskunde van Genomic van het Onderzoekinstituut van het van Lerner van de Kliniek van Cleveland, bestudeerden de onderzoekers drie benaderingen, die bepaalde verantwoordelijkheden die leiden (welke colorectal kankerpatiënten bepalen het genetische adviseren/het testen voor Lynch syndroom en het contacteren van de patiënten met resultaten en aanbevelingen) zouden moeten ontvangen van de chirurg tot genetische adviseurs. De Genetische adviseurs die genetische pathologierapporten over colorectal tumorsecties ontvingen, bepaalden patiënten die de geschikte criteria verenigbaar met Lynch syndroom, en bereikt patiënten voor het verdere die testen een verhoging van verwijzingen en aantal patiënten zagen voor worden en met Lynch syndroom, de gevonden studie worden gediagnostiseerd getest die.

De onderzoekers van de Kliniek van Cleveland hebben één van de twee genomic geneeskundeagendapunten van de CDC Gezonde Mensen 2020 gericht.

„Één van de doelstellingen van Gezonde Mensen 2020 moet zo vele mensen identificeren die dubbelpuntkanker mogelijk hebben geërft, zodat kunnen zij naar geneticaberoeps worden doorverwezen voor het genetische adviseren, en de beheersaanbevelingen,“ zeiden Dr. Eng. „Dit document succesvolle implementatie van snel toont, Lyncht het rendabele onderzoek in het hele systeem om potentieel te ontdekken syndroom. De Individuen met Lynch syndroom kunnen dubbelpuntkanker op een zeer jonge leeftijd krijgen, zijn vatbaar voor veelvoudige gevallen van de ziekte, en zijn ook ontvankelijk gemaakt voor andere kanker. Het Instellen van zeer riskant toezicht en redt vroeg uit routine het leven en is een voorbeeld van op waarde-gebaseerde levering van gezondheidszorg.“

De achtjaren, samenwerkingsstudie benadrukte ook een behoefte om patiëntenonderwijs te verbeteren betreffende het genetische adviseren/het testen. Het Waargenomen gebrek aan voordeel en onderschat risico van Lynch syndroom en bijbehorende kanker bewogen sommige patiënten ertoe om het testen niet na te streven.

Bron: De Kliniek van Cleveland

Advertisement