Colorectal cancerresultat kunde förbättras med genetiskt avskärma för stamgäst för Lynch syndromet

Cleveland Klinikforskare har funnit, att colorectal cancerresultat kunde förbättras med genetiskt avskärma för stamgäst för Lynch syndromet, mest som vanligt är ärftliga, vuxen människa-start orsakar av colorectal cancer, som publicerat i den on-line versionen av Föra Journal över av Klinisk Oncology.

Lyncha syndromet är den mest genetiska allmänningen orsakar av koloncancer i vuxen människa. Studien grundar att universella avskärma colorectal cancer för ett program som togs på surgically bort den Cleveland Kliniken resulterade allra i ökande ID av Lynch syndromtålmodig genom lyckat att se individer vars tumors avskärmer realitet till genetikprofessionell. ID av Lynch syndrom ska bly- till markant förbättrade resultat för colorectal cancertålmodig och deras familjemedlemmar.

Mest colorectal cancer är sporadiska och är inte övertaget genetiskt orsakar tack vare. Mer än 140 miljon Amerikaner diagnostiseras med colorectal cancer varje år. Med en ut ur 35 colorectal cancerfall som resulterar från, Lyncha syndromet, ett ärftligt villkorar, som görar mottaglig till en bred variation av cancer på tidigare åldrar, en klinisk rekommendation var etablerat i 2009 att avskärma alla colorectal tålmodig för Lynch syndromet. Med fyra miljon Amerikaner som har, Lyncha syndromet varje år, och mest gå oigenkännligt, ett systematiskt sätt av att avskärma för detta villkorar framlade en utmaning. Dessutom ser till en annan utmaning att alla individer vars tumors avskärmer realiteten för potentiellt Lynchar syndrom ses till genetikprofessionell.

Genom att identifiera, Lyncha syndromtålmodig, mäter kan tas för att förhindra utvecklingen av extra cancer i den tålmodig såväl som förhöjningbevakningen i den tålmodig. Lyncha En Gång syndromet har identifierats i en tålmodig, hans/som henne, kan familjemedlemmar ses till genetikprofessionell för att bestämma, om de har övertagit för samma villkorar. Som tålmodig, som bär Lynchagenen, genomgår det proactive kolonet och annan cancer som avskärmer för de tidigaste diagnoserna, sparas liv.

Studien rekommenderar att ett lyckat program bör avlägsna ”silos” och i stället inkludera den kollaborativa framställningen från den colorectal kirurgi, gastroenterology, gynekologin, patologi, genetik, såväl som bioethics och oncology. Programet måste också designera vem är att anmäla resultat till tålmodig och att göra genetisk rådgivning-/testaremiss lättare. Med klart tilldelade roller för tålmodig kommunikation och utbildning Lynchar resultat som resulterar från, det ska syndromet förbättras markant.

Ledde vid Charis Engelska, M.D., Ph.D., den Hardis Stolen, och Grunda Direktören av det Cleveland KlinikLerner Forskningsinstitut det Genomic Institutet för Medicin, att närma sig forskarna utstuderade tre, bestämt ansvar för flyttningen (som bestämmer vilka colorectal cancertålmodig bör motta genetisk rådgivning/att testa för Lynch syndromet och att kontakta tålmodina med resultat och rekommendationer), från kirurgen till genetiska lägerledare. Genetiska lägerledare, som mottog, genetisk patologi anmäler på colorectal tumor delar upp, beslutsamma tålmodig som jämna färdiga kriterier Lynchar med syndrom, och nett ut till tålmodig för vidare att testa såga en förhöjning i remisser och numrera av tålmodig som testas för, och diagnostiserat med Lyncha syndromet, den fann studien.

De Cleveland Klinikforskarna har tilltalat ett av de två genomic medicindagordningobjekten av CDC'SENS Sunda Folk 2020.

”Är Ett av målen av Sunt Folk 2020 att identifiera så många folk som har övertagit koloncancer som möjlighet, så de kan ses till genetikprofessionell för genetisk rådgivning, och ledningrekommendationer,”, sade Dr. Engelsk. ”Detta lyckade genomförande för pappers- shows av en for, kosta-effektiv system-sned boll som avskärmer för att avkänna potentiellt för att Lyncha syndrom. Individer med Lynchar syndrom kan få koloncancer på en mycket ung ålder, är känsliga till multipelfall av sjukdomen och göras mottaglig också till andra cancer. Instifta kick - riskera bevakningtidig sort och rutinmässigt sparar liv och är ett exempel av denbaserade leveransen av sjukvården.”,

Åtta-året markerade den kollaborativa studien också ett behov att förbättra tålmodig utbildning angående genetisk rådgivning/att testa. Märkt brist av gynnar och underskattade riskerar av Lynch syndromet, och tillhörande cancer orsakade några tålmodig för att inte förfölja att testa.

Källa: Cleveland Klinik

Advertisement