De Studie openbaart zeldzaam succes van de behandelingsprogramma's van het substantiemisbruik voor Afrikaans-Amerikanen onderzoek

Het Nieuwe onderzoek uit de Universiteit van Cincinnati openbaart vrij zeldzaam het succes van de behandelingsprogramma's van het substantiemisbruik voor Afrikaans-Amerikanen onderzoekt. De Onderzoekers rapporteren dat de zelf-motivatie een belangrijke overweging zou kunnen zijn in het beslissen over de meest efficiënte behandelingsstrategie. De studie die door Ann Kathleen Burlew, een professor UC van psychologie, en LaTrice Montgomery, een hulpprofessor wordt geleid UC van de menselijke diensten, is gepubliceerde online deze week in Psychologie van Verslavend Gedrag.

Specifiek onder Afrikaans-Amerikanen, onderzocht de studie de doeltreffendheid van de MotievenTherapie van de Verhoging (MET) die met de standaardbehandeling wordt vergeleken, Adviserend Gebruikelijk (CAU).

De Therapie van de Verhoging van de Motivatie - die het uitdrukken van empathie, het bepalen van doelstellingen, het vermijden van argumentatie en het steunen van zelf-doeltreffendheid impliceert - wordt ontworpen om de het misbruikbehandeling van de ambivalentie omringende substantie te richten, of de misbruikers in het stadium zijn waar zij klaar zijn te leven het substantie-vrij leven of of zij de behoefte aan om het even welke nog behandeling ontkennen.

De studie onderzocht de relatie van behandelingstype en de motivatie voor behandeling aan de resultaten van de deelnemers. De onderzoekers vonden dat voor deelnemers in de MotievenTherapie van de Verhoging (MET), de substantiemisbruikers die hoogst gemotiveerd om waren te veranderen minder dagen van substantiemisbruik per week dan deelnemers in het Adviseren Als Gebruikelijke programma's (CAU) meldden. Nochtans, onder de laag-gemotiveerde deelnemers, meldde het Adviseren Als (CAU) Gebruikelijke deelnemers minder dagen van substantiemisbruik in tijd dan deelnemers in de MotievenTherapie van de Verhoging (MET).

De onderzoekers rapporteren dat de studie tot de volksgezondheidsbehoefte aan empirischer bewijsmateriaal op de efficiënte behandelingen van het substantiemisbruik voor Afrikaans-Amerikanen bijdraagt. De onderzoekers meldden het vinden van slechts twee vorige bereidheid-aan-verandering (RTC) studies met Afrikaans-Amerikanen, die twee decennia worden afgerond geleden.

De studie is een secundaire analyse van een klinische proef door het Nationale Netwerk van de Proeven van de Behandeling van het Druggebruik Klinische. De bevindingen concentreerden zich op 194 Afrikaans-Amerikanen in vijf communautaire behandelingsprogramma's over een 16 weekperiode. Hun gemiddelde tijd was 37. Ongeveer was one-fourth van de Afrikaans-Amerikaanse bestudeerde bevolking (24.7 percenten) vrouwelijk. Het zelf-gerapporteerde substantiemisbruik strekte zich van alcohol (26.3 percenten) uit aan cocaïne (25.8 percenten), marihuana (18 percenten), twee of meer drugs (24.2 percenten) of andere drugs (5.6 percenten) als hun primaire drug van keus.

Bron: Universiteit van Cincinnati

Advertisement