Metastatic tumors som är bäst för sunitinibsvarsutvärderingen i mRCC

Vid den Lucy Pipblåsaren Hög medwireNewsReporter

När det utvärderande behandlingsvaret i non-nephrectomized tålmodig med metastatic renal cellcarcinoma (mRCC), den primära organskadan inte måste att vara utvalt som uppsätta som målorganskadan, anmäler forskare.

Sannerligen grundar de det som väljer metastasis-endastorganskador som, uppsätta som mål organskador kan vara bättre för att bestämma svar till sunitinib och mer representativ av överlevnadresultat.

”Bekräftade korrelerar Vi, att primära organskador ställer ut ett svar till sunitinib igenom storleksanpassar ändring och med storleksanpassaändringen av metastatic organskador,” noterar Jae-Lyun Lee (Universitetar av den Ulsan Högskolan av Medicinen, Seoul, Korea) och kollegor.

”Emellertid, storleksanpassar graden av ändring var allmänt mindre än den metastatic organskadan och svaret av den primära organskadan i några tålmodig som är rörda i motsatsriktningen som jämförs med den metastatic organskadan.”,

Forskarna använde SvarsUtvärderingsKriterier i Fasta Tumors för att bedöma total- svarsändringar i 41 tålmodig som åldras ett genomsnitt 59 år, med mRCC som behandlades med sunitinib. Alla tålmodig hade en intakt primär tumor och åtminstone en measureable organskada för extrarenal. Lungen var den mest allmänningplatsen av metastasis (63%).

Den genomsnittliga förminskningen i summan av diametrar som ett resultat av behandling var mindre i det primärt uppsätta som mål organskadan, på 6% som jämfördes med 18% i den metastatic organskadan för uppsätta som mål.

Över ett median- följ upp av 29 månader, 30 tålmodig dog. Den median- total- överlevnaden var 12,7 månader, och tiden till fortgången var 6,8 månader.

Då tålmodig kategoriserades in i responders (färdigt eller partiskt svar) och nonresponders (stabil eller progressiv sjukdom) som baserades på utvärdering av primära och metastatic organskador, det fanns en nonsignificant skillnad i tiden till fortgången (14,9 och 5,4 månader, respektive) och total- överlevnad (18,0 och 10,6 månader, respektive).

När De är endast metastatic, uppsätta som mål organskador användes, emellertid hade nonresponders för responders kontra en markant längre tid till fortgången (14,9 vs 4,3 månader) och bott longer (18,5 vs 9,6 månader).

I den nya eraen av riktad molekylär terapi har den rutinmässiga cytoreductive nephrectomyen gått ned, och studier har föreslågit att den kan inte avkastning som en överlevnad gynnar fattig-riskerar in grupper, forskarna noterar.

”Därför, skulle svarsöverlevnaden av mRCCtålmodig utan nephrectomy är ansedd som ett tränga problem att lösa för bättre tålmodig ledning,” dem något att säga.

”Föreslår Vi att, då behandling nonnephrectomized mRCCtålmodig, den skulle är bättre att utvärdera det tålmodiga svaret som använder metastasisen-endast uppsätta som mål organskador.”,

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement