Inhibitoren COX-2 fördjupa sunitinibaktivitet i renal cellcarcinoma

Vid den Lucy Pipblåsaren Hög medwireNewsReporter

Effektiviteten av sunitinib för behandlingen av renal cellcarcinoma (RCC) kunde förhöjas med tillägget av (COX-2) en inhibitor cyclooxygenase-2, studierön visar.

Studieforskarenågot att säga att detta är av stor betydelse, därför att motstånd till sunitinib, en tyrosinekinaseinhibitor (TKI), är allmänningen.

”Fördriva det välgörande verkställer av TKIs är viktiga… svar är nästan exklusivt partiskt, och tumors framkallar tumorfortgång på terapi på ett median- av mer mindre, än 1 år,” de kommenterar i Britten Förar Journal över av Cancer.

Utstuderad för forskare verkställer av sunitinib, som uppsätta som mål i första hand kärl- endothelial tillväxt dela upp i faktorer, och celecoxiben för inhibitoren COX-2 i möss som bär olika xenografts för människafrikänd (cc)cellen RCC, det inklusive tumorsilkespappret direkt erhållande från en tålmodig på tiden av nephrectomyen för ccRCC.

Forskarna grundar initialt att sunitinibbehandling resulterade i tumorhypoxia och uttryckt COX-2 ökades i områden av hypoxic tumorceller som ger sig väger till deras hypotes att hämning COX-2 kan förhöja sunitinibaktivitet.

Sannerligen kombinationen av sunitinib och långvariga fortgången för celecoxib som den markant jämförs med sunitinibbehandling bara, eftersom celecoxibbehandling bara hade lite att få effekt.

Till exempel i möss som härbärgerar xenografts A498, var den median- tiden till fortgången, 34,5 dagar efter sunitinibbehandling och behandling för celecoxib för 20,0 dagar efter sunitinib positiv, eftersom det var precis 13 dagar i celecoxib-behandlade möss och 5 dagar i medel-behandlade möss.

Rupal Bhatt (den Harvard Medicinsk fakultet, Boston, Massachusetts, USA) och kollegor noterar att verkställa av kombinationen var anhörigen på tajming. Växling till celecoxibterapi som jämförs med fortlöpande sunitinibterapi som markant förkortas tiden till fortgången i möss som härbärgerar xenografts 786-O (median- 10 vs 12 dagar), som gjorde det försenade tillägget av celecoxib (median- 10 dagar).

Detta föreslår, att ”aktiviteten av celecoxib beror på dynamiska ändringar som framkallas av sunitinibbehandling,” något att säga Bhatt o.a.

De noterar det potentiellt gynnar av att identifiera surrogat- markörer för aktivitet COX-2 som kunde övervakas över jaga av sunitinibterapi i tålmodig med RCC, så att en inhibitor COX-2 liksom celecoxib kunde administreras på tiden av höjden COX-2, ”som således upfront avvarar kosta och toxiciteten som var tillhörande med kombinationsterapi.”,

Forskarenågot att säga: ”Emellertid, i frånvaroen av sådan biomarkers, vårt dataunderlag studien av den initiala kombinationen av celecoxib och sunitinib i tålmodig med avancerad ccRCC.”,

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement