De de veranderingsbevindingen van het Gen classificeren niercelcarcinoom

Door Lucy Pijper, de Hogere Verslaggever van medwireNews

De Onderzoekers hebben verandering-bepaalde subtypes van het duidelijke carcinoom geïdentificeerd van de cel niercel (ccRCC) die verschillende klinische resultaten hebben.

Zij vonden dat de patiënten met ccRCCpositief voor BAP1 genveranderingen met agressievere tumors voorstelden en beduidend slechtere algemene overleving dan patiënten met ccRCCpositief voor veranderingen PBRM1 hadden.

De bevindingen „vestigen de basis voor een moleculaire genetische classificatie van het carcinoom van de duidelijk-cel nier-cel die behandelingsbesluiten in de toekomst kon beïnvloeden,“ James Brugarolas (Universiteit van het Zuidwestelijke [UTSW] Medische Centrum van Texas, Dallas, de V.S.) en collega's zeggen.

De onderzoekers beoordeelden 145 patiënten met primaire ccRCC van UTSW, waarvan 21 tumors hadden BAP1-veranderd, met inbegrip van drie met veranderingen in zowel BAP1 als PBRM1, terwijl 78 die patiënten tumors hadden uitsluitend voor PBRM1 worden veranderd.

De patiënten met BAP1-Veranderde die tumors met agressievere eigenschappen worden voorgesteld dan die met veranderingen PBRM1, met inbegrip van hogere rang, sarcomatoid en rhabdoid histologie, en tumornecrose.

De midden algemene overleving was beduidend korter in patiënten met BAP1 veranderingen, bij 4.6 jaar tegenover 10.6 jaar voor patiënten met veranderingen PBRM1. Dit verschil in algemene die overleving beantwoordde aan een gevaarverhouding van 2.7, die aan de gevaarverhouding van 2.8 het team in een bevestigingscohort van 327 ccRCCpatiënten uit de Atlas van het Genoom van Kanker gelijkaardig was wordt verkregen.

De patiënten van UTSW met de slechtste algemene overleving waren die met zowel BAP1 als veranderingen PBRM1; hoewel in de minderheid, overleefden zij voor slechts een mediaan van 2.1 jaar, het rapport van Brugarolas en van het team.

Het BAP1 gen codeert een proteïne bij deubiquitination wordt betrokken, terwijl het gen PBRM1 de polybromo-1 proteïne die codeert. Allebei worden gevestigd op chromosoom 3p, dat de zelfde plaats zoals het (von Hippel-Lindau) gen VHL is, de veranderingen waarvan reeds gekend om zijn te kenmerken ccRCC.

„Wij speculeren dat, in vele gevallen, de ontwikkeling van het carcinoom van de duidelijk-cel nier-cel door een brandpuntsdieverandering in VHL in werking wordt gesteld, door een 3p schrapping wordt gevolgd. 3p het verlies kan VHL genfunctie elimineren en zou cellen met enkel één exemplaar van BAP1 verlaten en PBRM1, het“ team schrijft in de Oncologie van The Lancet.

De „Verandering van het blijven BAP1 of allele PBRM1 kan tumorigenesis in werking stellen, resulterend in tumors van verschillende aggressiviteit waarafhankelijk van het gen.“ wordt veranderd

Besprekend de bevindingen in een verwante Commentaar, zegt Toni Choueiri en collega's, van de Medische School van Harvard in Boston, Massachusetts, de V.S.: „Hoewel het klinische nut van PBRM1 en BAP1 veranderingenstatus als biomarkers voor nier-celcarcinoom niet in dagelijkse klinische praktijk zou kunnen onmiddellijk toepasselijk zijn, zijn deze bevindingen een zinvolle stap.“

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement