Blodtyp thromboembolism för påverkan för blodproteinmutationar riskerar

Vid Sally Robertson, medwireNewsReporter

Rönet från två Danskastudier har visat den ABOblodtyp, både bara och i kombination med närvaroen av dela upp i faktorer V, och prothrombinmutationar, är tillhörande med förhöjningar riskerar in för venous thromboembolism (VTE).

”Hade ABOblodtyp en tillsats att verkställa på riskera av venous thromboembolism, när den kombineras med, dela upp i faktorer V Leiden R506Q och mutationar för prothrombin G20210A,” något att säga Børge Nordestgaard (KöpenhamnUniversitetarSjukhuset, Danmark) och kollegor.

Dessutom var ABOblodtyp det viktigast riskerar dela upp i faktorer för VTE i den allmänna befolkningen och att föreslå att blodtyp bör vara inklusive i genetiskt avskärmer för thrombophilia, dem något att säga.

Laget analyserade genotypesna för ABOblodtyp, dela upp i faktorer V Leiden R506Q och prothrombin G20210A bland 66.001 deltagare, som följdes upp från 1977 till 2010, och grundar att riskera för VTE var 1,4 tider mer stor bland individer med en non-Oblodtyp än i de med en Nolla-blodtyp.

Bland individer med mutationen för dela upp i faktorer V Leiden R506Q var riskera för VTE 2,2 och 7,0 tider mer stor bland heterozygous och homozygous individer, respektive som jämfördes med noncarriers. För de med mutationen för prothrombin G20210A riskerar den motsvarande VTEN var 1,5 och 11,0 tider mer stor.

Som anmält i den Kanadensiska Medicinska Anslutningen Föra Journal över, då laget kombinerade ABOblodtypen med endera dela upp i faktorer V Leiden R506Q eller genotype för prothrombin G20210A, där var stepwise förhöjningar i riskera för VTE. Liknande förhöjningar sågs, när du kombinerade dela upp i faktorer V Leiden R506Q och genotypes för prothrombin G20210A.

mer Ytterligare analys av de kombinerade studierna visade att deattributable riskerar för VTE var 20% för ABOblodtyp, dela upp i faktorer 10% för V Leiden R506Q och 1% för prothrombin G20210A.

Mutationen för Dela upp i faktorer V Leiden R506Q orsakar dela upp i faktorer V som ska är inactivateds på ett lägre, klassar och att leda till den ökande produktionen av thrombin, stundprothrombin G2021A är en mutation i den untranslated regionen av gentillskyndaren, och blytaket till en ökande produktion av prothrombin, förklarar laget.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement