Omalizumab fastar, kassaskåpet och brunn-tolererat i tonår och vuxen människa med kronisk spontan urticaria

Ett landskamplag av forskare har funnit att enmånad, kick-dos injektion av en gemensamt använd astmadrog är högt effektiv i behandling av tonår och av vuxen människa som drabbas chronically med bikupar och strängt klia överilat. Drogen, omalizumab, testades på 323 folk på 55 medicinskt center, som standard antihistamineterapi missade för att quell för deras bakomliggande, allergi-något liknande reaktion som, var bekant som kronisk idiopathic urticaria eller kronisk spontan urticaria.

”Kan Läkare och tålmodig nu ha en fasta, en kassaskåp och etttolererat behandlingalternativ som ska betraktas, innan de ordinerar även mer antihistamines, som kan högt sedating,” något att säga Sarbjit (Romi) Saini, M.D., en Johns Hopkins allergist och immunologist och studieco-utredare. Forskninglagets rön är planlagt att publiceras i Newet England Förar Journal över av Medicinen on-line Feb. 24, för att sammanträffa med deras initiala presentation på årsmötet av AmerikanAkademin av Allergin, Astma & Immunologi i San Antonio, Texas.

Deltagare i studien, som körde från 2009 till 2011, var mestadels kvinnor och mellan åldrarna av 12 och 75. Varje tilldelades på måfå för att ta en av tre dosera dieter av omalizumab eller placebo, som de övervakades efter till och med stamgästcheckups för fyra månader. Ingen Av forskare nor deltagare var medvetna av vilken specifika dos togs som betvingar vid under studien.

Allt studiedeltagare hade kroniska bikupar och överilat för åtminstone halvår, med många som hade lidit från villkora för mer än fem år. Alla hade fortsatt för att erfara bikupar eller ett strängt klia överilat för en full veckastund som tar antihistamines.

”Villkorar förbättrar Tålmodig som lider med denna, behov mer och behandlingalternativ, därför att kroniskt bikupar och överilat är profoundly hårda till fest och kan vara mycket debilitating,” något att säga Saini, en förbunden professor på Johnset Hopkins som Universitetar Skolar av Medicin. Saini, som har utstuderad omalizumab efter 2005, pekar ut att mer få än den behandlade halvan av de reagera till traditionella drogbehandlingar med antihistamines.

Saini något att säga som den nya väsentligheten för studieresultaterbjudandet bevisar, att detta första injektionbehandlingalternativ fungerar inte endast, men gör så säkrare, än andra droger, liksom corticosteroids och immunosuppressantcyclosporinen, som bär, riskerar av potentiellt stränga och giftliga biverkningar, inklusive kickblodtryck, benar ur glesnande och även infektion. Vid kontrast var huvudvärken den strängaste biverkningen som observerades med omalizumabterapi. Inga studiedeltagare dog eller led anaphylactic chockar eller måste att återta på grund av något motsatt verkställer eller händelser.

Enligt Saini kan kan kroniska idiopathic urticariaaffekter några 3 miljon Amerikaner, och eller inte gälla att svälla, med två gånger så många kvinnor, som manar som lider från dessa som isolerar ofta socialt, villkorar. Saini som något att säga några tålmodig erfar sådan sträng bulnad av deras, synar, räcker, vänder mot, kanter och halsen att de har att andas för svårighet. Något avskräde att lämna hem och att förlora flera dagar i väg från arbete under signalljus-ups i sänder.

I studien injicerade laget av Amerikan- och Européforskare en 300 milligram dos av drogen som såldes under märkesnamnet Xolair, en gång en månad för tre månader. Var initial lättnad för Saini något att säga från tecken snabb och uppstådd efter en vecka. Efter tre månader erfor 53 procent av folk sammanlagda bikupar för en eliminering allra, och 44 procent hade inga mer ytterligare incident av bikupar eller klådan. Lägre doser av drogen, på 150 milligrams och 75 milligrams, och placeboen (eller milligrams 0) bevisade halvan som så var effektiv som den nästa större dosen eller hade nästan inget att verkställa alls, forskarenågot att säga.

Saini som också servar som direktör av Johns Hopkins den medicinska gemenskapträningsprogrammet i allergi och klinisk immunologi, hade förat tidigare forskning på testadoserna, som är olika från de, använde i omalizumabterapi för astma. Singeln enhetliga doser av omalizumab kan vara van vid festbikupar, eftersom att dosera för astma är beräknat baserat på tålmodign väger, och blod jämnar av IgE antikroppar, bekant för att leka en huvudroll i allergiska reaktioner.

Forskarenågot att säga återstår den oklar om exakt hur omalizumab, först som är godkänd i Förenta staterna i 2003 som en behandling för sträng astma, stopp de förrymda allergi-något liknande reaktionerna som styrker kroniska bikupar och att klia. Vad är bekant, är fäller ned han något att säga, att omalizumabröror upp fria IgE som cirkulerar i förkroppsliga och numrera av IgE receptors på andra histamine-bärande immunförsvarceller. Saini något att säga som i en typisk allergisk reaktion, allergens, liksom pollen och dammar av partiklar, röra till IgE receptors som sitter på dessa immunförsvarceller. Detta processaa resulterar snabbt i kontrollerat, vinka-något liknande frigöraren av histamine, ett nyckel- starta kemiskt involverat i inflammation. Men i det klia överilat av kroniska bikupar, verkar histaminefrigöraren att vara mer spontan och att föreslå att debärande mastcellerna och basophilsna är onormala.

Saini därefter planerar mer studier på omalizumabs verkställer på IgE, och hur den bidrar till kroniska bikupar och överilat. Han något att säga hans mål ska förstå den bakomliggande mekanismen av sjukdomen och förklara därför drogen är effektiv.

Källa: Johns Hopkins Medicin

Advertisement