IGTP UAB upptäcker den första genetiska biomarkeren för att avkänna Lewy för att förkroppsliga demens

GermansTriasen har jag Pujol det Vård- VetenskapsForskningsinstitut (IGTP) och Universitaten Autònoma de Barcelona (UAB) upptäckt den första genetiska biomarkeren för att avkänna Lewy för att förkroppsliga demens (LBD), en sjukdom som kan vara förvirrad med Alzheimers. Denna biomarker finnas i 20% av fall och gör åtskillnad mellan en av undergrupperna av patologin. Licenserat till det Grifols företaget, ska den bly- till mer preciserar diagnos och behandling.

Lewy förkroppsligar demens (LBD) är understödja orsakar av demens efter Alzheimers sjukdom. Tecknen av båda sjukdomar är mycket liknande, sedan i båda fall det finns en gradvis försämring i mental kapacitet, det röra minnet, tanke bearbetar, uppförande och läkarundersökningaktivitet. Dessa likheter betyder att några tålmodig med LBD fel diagnostiseras och behandlas med de vanliga drogerna för Alzheimers. Men denna behandling orsakar motsatt reaktioner i ungefärligt halvan av dessa tålmodig, danande den mycket värre sjukdomen i vissa fall.

För närvarande det finns inte någon närmare detalj testar för att diagnostisera LBD. I praktiken testar olikt neurological och neuropsychological är van vid avkänner sjukdomen och dess möjlighetöverlappning med andra oordningar, men den kliniska diagnosen av LBD är inte mycket exakt.

Forskningen som föras av IGTPEN och UABEN, har ledde till upptäckten av den första genetiska biomarkeren, grundar i 20% av LBD-fall och att göra åtskillnad mellan mellan en undergrupp av LBD och Alzheimers sjukdom. ”Även Om denna markör avkänner endast ett visst nummer av LBD-lidande person, kan den markant den diagnostiska känsligheten för förhöjningar till sjukdomen och dessa tålmodig få en exakt diagnos, och därför förklarar den högra behandlingen”, Dr Katrin Beyer, huvudet av forskningen projekterar och höra hemma till Gruppen av Strukturell och Molekylär Patologi, Avdelningen av Patologi på GermansTriasSjukhuset och Institutet.

Forskarna avkände först markören till och med en studie av för att posta - mortemhjärnan tar prov, som de observerade i en förändring i uttryckt av enzymbutyrylcholinesterasen (BCHE) i hjärnorna av tålmodig med LBD. Dessa data indikerade att det kunde finnas genetiska förändringar i BCHE-gentillskyndaren som orsakar ändrar i uttryckt av genen. I faktum grundar de fyra polymorphisms i LBD-tillskyndareregionen som, i bestämda kombinationer, är tillhörande med LBD. Dessa rön, som har patenterats, gör det möjlighet för att bestämma, om en tålmodig har LBD och att skilja den från Alzheimers sjukdom.

För närvarande är patent i dess jumbo arrangerar av godkännandet, som bärs ut i samarbete med neurologists från den Neurodegenerative SjukdomEnheten av GermansTriasSjukhuset och det Bellvitge Sjukhuset.

Den licensera överenskommelsen med det Grifols företagshjälpmedlet resultaten kan appliceras, således ge ett enkelt, en for och ett effektivt tillvägagångssätt för diagnostisering av LBD i sjukhus. Dessutom kan markören också vara kliniska studier för van vid design att hjälpa att identifiera grupper av tålmodig med en exaktare diagnos som tar bort, till exempel, LBD-fall från en grupp av Alzheimers tålmodig.

KÄLLA Universitat Autònoma de Barcelona

Advertisement