Själv-Skada varnar av upprepat självmordförsök riskerar i schizofreni

Vid den Lucy Pipblåsaren Hög medwireNewsreporter

Individer, som har försökt självmord och har också en historia av själv-skada bör grundligt bedömas för psykotiska tecken för att förhindra försenad behandling och riskera för upprepade självmordförsök, något att sägaforskare.

De grundar, att dessa tålmodig bildade en distinkt undergrupp bland tålmodig med schizofreni, och hade egenskapt en viktig fördröjning i behandling och en hög frekvens av upprepat självmords- uppförande, illvilja en tidig sortstart av psykotiska tecken.

Sannerligen bland 36 schizofrenitålmodig med en historia av självmordförsök och själv-harming uppförande (högt upprepande, nonfatal och i första hand klipp), var den genomsnittliga varaktigheten av untreated psykos 181 veckor. Detta jämförde med 32 veckor för 52 schizofrenitålmodig med en historia av självmordförsök endast och 28 veckor för 163 med schizofreni och inget självmords- uppförande.

Forskarna, ledde vid Erlend Mork (Universitetar av Oslo, Norge), noterar att tålmodig, som hade försökt självmord och själv-harmed var markant mer ung på psykosstarten, än var de andra grupperna, vid omkring 4.9-6.7 år och hade deras första kontakt med mentalvård tidigare. Emellertid för mer än halva av dessa tålmodig, var denna första kontakt för resonerar annan än psykos.

”Är Det thus osannolikt, att den observerade behandlingfördröjningen förklaras av unfamiliarity med mentalvård,” forskarna kommenterar i BMC-Psykiatri.

”Ganska kunde vi spekulera den tidig sortstart av fördjupningen, eventuellt i kombination med upprepade själv-skada uppföranden, och/eller annat tecken och uppförande liksom självmords- det att bilda sig en uppfattning och impulsiv agression kan ha försenat en grundlig diagnostisk bedömning av deras psykotiska tecken.”,

Tålmodig, som försökte självmord, och själv-harmed hade jämnar markant higher av strömimpulsivity/agression och fördjupning, än gjorde de som försökte endast självmord eller hade inget självmords- uppförande.

Och tillägget av deprimerande tecken för strömmen till logistisk regressionanalys för multinomialen framförde markant ökande riskerar för behandlingfördröjning av mer än ett år i självmords- tålmodig med kontra without viktig själv-skada ej längre.

Av bekymmer var tålmodina med självmords- och själv-skada uppföranden markant mer rimlig än de med självmords- uppförande endast att ha gjort repetitionsjälvmordförsök, på 78% kontra 33%. Det median- numrerar av försök var två, och maximat var sju.

”Jämnar kickfrekvensen av självmordförsök som kombineras med higher av impulsiv agression, och deprimerande tecken föreslår att denna grupp kan vara på ökande riskerar för strängt självmords- uppförande i framtiden,” något att säga laget.

”Bör Bedömningen av non-självmords- själv-skada vara delen av det standarda självmordet riskerar bedömning av schizofrenitålmodig.”,

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.