Folket med sträng mentalsjukdom kan ha higher att riskera för viktbruk

Folket med sträng mentalsjukdom liksom schizofreni eller bipolär oordning har ett högre att riskera för viktbruk, speciellt cigarett som röker, och skyddande dela upp i faktorer vanligt tillhörande med lägre klassar av viktbruk finns inte i sträng mentalsjukdom, enligt en ny studie som betalas av MedborgareInstitutet på Drogmissbruk (NIDA), delen av MedborgareInstituten av Vård-.

Bedömningar som baseras på förgångna studier föreslår att folket som diagnostiseras med mood- eller ångestoordningar är omkring två gånger så rimligt som den allmänna befolkningen också att lida från en viktbruksoordning. Statistiken från MedborgareGranskningen 2012 på DrogBruk och Vård- indikerar att nästan 8,4 miljon vuxen människa i Förenta staterna har både en mental och viktbruksoordning. Emellertid mottar endast 7,9 procent av folk behandling för båda villkorar, och 53,7 procent mottar ingen behandling alls, statistiken indikerar.

Studier som undersöker anknyta mellan viktbruksoordningar och andra mentala illnesses, har typisk inte inklusive folk med stränga psykotiska illnesses.

”Får effekt Drogbruk många av den samma hjärnan går runt, som avbryts i stränga mentala oordningar liksom schizofreni,” sade NIDA-DirektörDr. Nora D. Volkow. ”Stunder kan vi inte alltid bevisa en anslutning, eller causality, vet vi att bestämda mentala oordningar är riskerar dela upp i faktorer för följande viktbruksoordningar, och omvänt.”,

I strömstudien kontrollerar 9.142 folk som diagnostiseras med schizofreni, schizoaffective oordning eller bipolär oordning med psykotiska särdrag och 10.195 matchat till deltagare enligt geografisk region, var utvalda genom att använda det Genomic PsykiatriCohortprogramet. Mentala oordningdiagnoser bekräftades genom att använda den Diagnostiska Intervjun för Psykos och Affective Oordning (DI-PAD) och kontrollerar avskärmdes för att verifiera frånvaroen av schizofreni eller bipolär oordning i dem eller nära familjemedlemmar. DIEN-PAD användes också för att alla deltagare ska bestämma viktbruk klassar.

Jämfört till kontrollerar, var folket med sträng mentalsjukdom omkring 4 tider troligen att vara skurkrollalkoholanvändare (fyra eller mer drinkar per dag); 3,5 tider troligen att använda marijuana regelbundet (21 tider per år); och 4,6 tider troligen att använda andra droger åtminstone 10 tider i deras liv. De mest stora förhöjningarna sågs med tobak, med tålmodig med sträng mentalsjukdom 5,1 tider troligen att vara dagligen rökare. Detta är av bekymmer, därför att att röka är leda orsakar av som kan hindras död i Förenta staterna.

I tillägg dela upp i faktorer bestämt skyddande ofta tillhörande med att höra hemma till bestämt ras-, eller folkgrupper - eller vara kvinnligt - fanns inte i deltagare med sträng mentalsjukdom. ”I den allmänna befolkningen, kvinnor ha lägre viktbruk klassar än manar, och Asiat-Amerikaner har lägre viktbruk klassar än vitAmerikaner, men vi ser inte dessa skillnader bland folk med sträng mentalsjukdom,”, sade Dr. Sarah Hartz, från den Washington Universitetar Skola av Medicin i St Louis och den första författare på studien. ”Sågar Vi också det bland ungdomar med sträng mentalsjukdom, röka klassar var, som kicken, som röka klassar i medelåldersa vuxen människa, illviljaframgång, i att fälla ned att röka, klassar för ungdomar i den allmänna befolkningen.”,

Föregående forskning har visat att folket med schizofreni har en kortare livförväntning än den allmänna befolkningen, och kroniskt röka för cigarett har föreslågits, som en ha som huvudämne som bidrar, dela upp i faktorer till högre morbiditet och dödlighet från malignancy såväl som kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar. Dessa nya rön indikerar att klassar av viktbruk i folk med sträng psykos kan underskattas och att markera behovet att förbättra överenskommelsen av anslutningen mellan viktbruk och psykotiska oordningar, så att båda villkorar, kan behandlas effektivt.

Källa: NIH-/NationalInstitut på Drogmissbruk

Advertisement