Den Jersey KustUniversitetar segrar AMA-Lån för att utbilda ungdommen om receptläkarbehandlingsäkerhet

Medicinskt center för Jersey KustUniversitetar tilldelades en Amerikan det Medicinska AnslutningFundamentet (AMA) för en tid sedan det Sunda UppehälleLån för att utbilda ungdommen om receptläkarbehandlingsäkerhet.

Den Jersey Kusten mottog lån till barkassen en bilda receptläkarbehandlingsäkerhet, och missbrukaktionen riktade på högstadiumdeltagare och deras föräldrar. Lån ska hjälpen främjar utbildning till högstadiumdeltagare om receptläkarbehandlingsäkerhet och farorna av att missbruka dessa droger.

I 2012 Centrerar för Sjukdom Kontrollerar och det noterade Förhindrandet, att receptdrogmissbruk är det snabbast - det växande narkotikaproblem i Förenta staterna. En utsläppt medborgaregranskning detta år grundar att receptdrogmissbruk bland ungdom har ökat 33 procent över de förgångna fem åren. Detta är det tredje året som AMA-Fundamentet har tilldelat beviljar till säkerhet för servicereceptläkarbehandlingen till och med dess Sunda UppehälleLånProgram.

Enligt Steven Kairys, M.D. MPH, stol av Pediatrik på den Jersey Kusten och co-läkarundersökning direktör av det K. Hovnanian Barn Sjukhuset ”fortsätter Receptdrogmissbruk till löneförhöjningen, men service från det Sunda UppehälleLån möjliggör oss för att ge värdesakutbildning, och medvetenheten programmerar riktat till förminskande missbruk av receptläkarbehandlingar i högstadiumdeltagare. Vi är säkra denna lån ska hjälp gör en verklig skillnad i liven av tonår och i vår gemenskap.”,

Källa: Medicinskt center för Jersey KustUniversitetar

Advertisement