Czynniki przepowiada oderwanie od psychozy wczesnej interwenci utożsamiającej

Afsaneh szarość, medwirenews reporter

Nauka epizod psychozy pacjenci w Hong Kong znajdował że tamto z mniej negatywnymi objawami przy prezentacją i biedy lekarstwa zgodnością byli prawdopodobni niż inny rozłączać od wczesnego interwencyjnego programa.

"potwierdzaliśmy raporty w poprzedzających studiach które byli przeważni poprowadzeni w zachodnich populacjach, że diagnoza widmo psychotyczny nieład, niskiej linii końcowej objawu negatywna dotkliwość, biedna lekarstwo zgodność i uzależnienia historia przepowiadający usługowy oderwanie," pisze nauka autora skrzydle Chang i kolegów. (uniwersytet Hong Kong)

Drużyna utożsamiał 700 pacjentów starzejących się 15, 25 rok które zapisywali się w Wczesnej oceny usługa dla młodzi ludzie z psychozą programują między 2001 i 2003. (ŁATWĄ)

Dane na each pacjencie odzyskiwali od klinicznych rejestrów, i Kliniczna Globalna dotkliwości skala używał ustalać objaw dotkliwość. Informacja na lekarstwo zgodności czerpał od źródeł wliczając notatek, książeczek zdrowia i informaci od opiekunów skrzynki zarządzania.

Oderwanie definiował jako brakować wszystkie pacjentów dochodzących spotkania, zdarzał się w 94 pacjentach, i. 2-letni usługa pomimo leczniczej potrzeby i aktywny uzupełnienie od personelu do końcówka

Podły wiek uczestnicy był 20,65 rok i średni trwanie bez leczenia psychoza był 91 dniem. Najwięcej (69,14%) pacjentów diagnozę schizofreni widma nieład ie, schizofrenia lub schizoaffective nieład (,).

Multivariate analiza utożsamiał trzy czynników które niezależnie kojarzyli z oderwaniem. Pacjenci byli 56% mniej prawdopodobny rozłączać raczej niż inni typ psychoza. jeżeli widmo nieład, Byli 63% mniej prawdopodobny rozłączać jeżeli byli przylegający ich lekarstwo, i byli 24% jak rozłączać mniej jeżeli wysoką linię końcową negatywny objaw zdobywa punkty (>3).

Uzależnienie historia wśród inicjału 6 miesięcy programujący wzrastał szansy oderwanie mała liczba pacjenci wpływający ale no był, opłata, zawrzeć w definitywnej multivariate analizie.

Drużyna także zakłada że 63% rozłączający pacjenci byli w objawowym darowaniu podczas miesiąca w którym opuszczali ŁATWEGO programują.

"Wczesne interwencyjne drużyny muszą płacić uwagę czynniki kojarzący z oderwaniem i monitorują zagrożonych pacjentów blisko wykrywać znaki dotrzymanie," Chang i koledzy wnioskują w schizofreni badaniu.

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement