Het peer-aan-Peer misbruik brengt geduldige resultaten in gevaar, openbaart onderzoek

Het Horizontale geweld tussen verpleegsters op het zelfde niveau van gezag brengt geduldige resultaten in gevaar, heeft het onderzoek geopenbaard.

Een studie van het fenomeen in een perinatale Afdeling bij het ziekenhuis van de V.S. vond dat het personeel op arbeid en leveringsafdelingen vaker vijandig gedrag dan die ervaart die elders in de zelfde dienst werken.

Een verband tussen horizontaal geweld en ondoeltreffende mededeling, evenals tussen horizontaal geweld en slechte geduldige resultaat of dichtbijgelegen juffrouwen, werd aangetoond.

Het peer-aan-Peer misbruik is wijd gedocumenteerd in snelle gezondheidszorgmilieu's in andere landen.

De studie, die in het Beheer van de Verzorging wordt gepubliceerd, spoort hogere verpleegsters en managers aan om werkplaatsmilieu's tot stand te brengen waar de verpleegsters voelen die worden gesteund om hun vaardigheden uit te oefenen zonder hun frustraties of bezorgdheid op collega's te nemen.

De auteurs adviseren ontwikkelend het bemannen modellen die met de fysisch en emotioneel veeleisende aspecten van verzorging in hoog-gedrukte montages rekening houden, die het geavanceerde kritieke denken en specifieke skillsets vereisen.

Zij besluiten dat begrijpend hoe de vijandige werkplaatsen voor sommige verpleegsters en effect kunnen zijn dit op geduldige zorg kan hebben en de resultaten kritiek is zodat de problemen kunnen worden geïdentificeerd en worden aangepakt.

Bron: Het Beheer van de Verzorging 

Advertisement