Xeltis avslutar inskrivningen för studie av spontan silkespappertillväxtteknologi

Xeltis ett privat rymt medicinskt apparatföretag som är hängivet till omformande normal av omsorg i hjärtaventilutbyte och kärl- kirurgi, har meddelat att den har avslutat inskrivning i entålmodig feasibilitystudie av implantable produkter påtänkta för att möjliggöra för den första tiden den spontana tillväxten av naturliga sunda hjärtaventiler och skyttlar. Med dess privat teknologi har företaget bana väg för en helt ny terapeutisk kategori som kallas Endogenous Silkespapper Tillväxt eller ETG, i som unika implantat för kirurgbruk som planläggs för att låta förkroppsliga reparera sig, genom att växa det naturliga sunda silkespappret.

En Inledning till Xeltis - Lösningar för en Livstid från XELTISVimeo.

För den Xeltis' första-i-människan feasibility en studie, som är, ledde vid den aktada hjärt- kirurgen som Prof. Leo Bockeria på Bakouleven Centrerar för Kardiovaskulär Kirurgi av den Ryska Akademin av Medicinska Vetenskaper i Moscow, fokuseras på det att inplantera av förbindande rör (eller ”trumma”) som planläggs till festbarn som är födda med singel-ventrikel hjärtaphysiology. Tidig sortstudieuppföljningen indikerar, att den investigational behandlingen har det potentiellt som är enTime, definitiv behandling för dessa pediatriska tålmodig, som under strömmen som är standard av omsorg, måste genomgå farliga kirurgier för multipeln, som de åldras och behöver ofta läkarbehandlingalltigenom deras livstidar. Xeltis valde Bakouleven Centrerar för dess studie, därför att den är ett av de största och mest erfor sjukhusen i världen för behandlingen av komplexa medfödda hjärtsjukdomar i barn.

”Är den Xeltis teknologin mycket spännande, därför att den rymmer löftet att möjliggöra ETG för den första tiden,” sade Prof. Bockeria. Cykla av repetitionkirurgi och den livslånga läkarbehandlingen ”Om bevisade giltiga, denna terapi som slutligen ska, avslutar det tragiskt, som dessa barn och deras familjer måste för närvarande uthärda. Detta som inte endast ska för att lätta, smärtar, och lida för familjer, ska den räddningmiljarder av sjukvårddollar varje år.”,

Om Endogenous SilkespapperTillväxt och Xeltis Teknologi

Endogenous SilkespapperTillväxt är det processaa av naturlig silkespappertillväxt inifrån förkroppsliga, utan bruket av yttre stemceller eller djur-härledde produkter. Därför Att silkespappret som produceras till och med ETG, är den egna tålmodign, har behandlingen det potentiellt till betaget begränsningarna av strömmen som är standarda av omsorg. Inte utländskt materiellt inympas permanent i förkroppsliga, så den långsiktiga läkarbehandlingen kan ej längre nödvändigt. I tillägg kan riskera av upprepade kirurgier förminskas.

På fundamentet av är Xeltis' teknologi Nobel prisvinnande vetenskap som är bekant som ”supramolecular kemi,” eller kemin av församlade molekylar. Xeltis' produkter är syntetmaterialmatriser som planläggs för att fungera, genom att stimulera och att vägleda huvuddelens naturliga läka svar från insidan. Matriserna ämnas för att biodegrade med tiden, som de nya ventilerna och skyttlarna växer och att lämna inte utländskt materiellt behind.

Första Tålmodig

Barnen i den Xeltis' feasibilitystudien var fött med endast en hjärtaventrikel som jämfört till sunda två och att fungera ventriklar som pumpar blodalltigenom förkroppsliga. Den först skriva in sig tålmodig var 6 åriga Dominika Zhurkina. Före henne Oct. 22, 2013 lindades hade var kirurgi, Dominika lätt, askgrå att flå och mycket inskränkt i henne aktivitet. På henne flår en-månaden uppföljningsbesöket, henne var en sund rosa färg, och hon var kompetent att köra och tycka om en av henne favorit- hobbyer och att dansa. På henne tre-månaden uppföljningsbesöket, fortsatte hon för att tycka om henne mer aktivlivsstil.

”Allt som startas för att ändra från mycket den första dagen, från ögonblicket urladdades Dominika från sjukhuset,”, sade Dominikas fader, Sergey, på henne tre-månaden uppföljningsbesöket. ”Märkte Vi omgående att hon kunde lätt gå en kilometer utan att stoppa som calmly andas. För skulle vi går för 100 mäter, och hon skulle måste att stoppa och vila. På den mycket första dag kom gick vi precis ut ur sjukhus och till parkera utan något problem.”,

Sjukvården Får Effekt

Miljoner av folk runt om världen lider från medfödd hjärta hoppar av, degenerative hjärtaskada och kärl- sjukdomar. Om Xeltis' teknologi är bevisat görligt, har kassaskåpet och effektivt, Xeltis det potentiellt som revolutionerar öva av hjärt- och kärl- kirurgier.

Xeltis' ska den första produkten är en utbytesventil för barn som var födda med en medfödd hjärtamalformation som kräver utbytet av deras pulmonary ventil. Nästan 100.000 barn är födda varje år med en sådan läkarundersökning villkorar. Under strömmen som är standard av omsorg, kan kirurgar inympa plast- kneg, eller delar av djur förkroppsligar för att reparera de skadada eller malformed hjärtorna och skyttlarna. Emellertid har dessa tekniker begränsat effektivitet och besväras med komplikationer, däribland det potentiellt för kassering, stenosis, förkalkning och kronisk infektion. Dessutom är knegen inkompetenta av att växa med den tålmodig och att kräva multipelkirurgier och läkarbehandlingen för liv.

”Markerar avslutningen av studieinskrivningen och den kliniska uppföljningen för very realitettidig sort en viktig milstolpe för Xeltis, och de nya och att dyka upp sätter in av ETG,”, sade Laurent Grandidier, verkställande direktör, Xeltis. ”Om resultaten bevisar vår görliga teknologi, ska vi är en som var viktig, kliver närmare realisering av vår vision av danande det möjligheten för att dessa barn behandlas med endast en kirurgi i deras livstidar.”,

Ultimately företagets har teknologi potentiellt för den breda applikationen över ett nummer av kardiovaskulärt villkorar och tålmodiga befolkningar, portion som plattformen för enmiljard dollaraffär.

Om Xeltis

Xeltis är ett medicinskt apparatföretag för Europé som är hängivet till omformande normal av omsorg i hjärtaventilutbyte och kärl- kirurgi. Företaget framkallar implantable produkter påtänkta för att möjliggöra för första
tajma den spontana tillväxten av naturliga sunda hjärtaventiler och skyttlar. Xeltis' produkter är syntetmaterialmatriser som planläggs för att fungera, genom att stimulera och att vägleda huvuddelens naturliga läka svar från insidan. Matriserna ämnas för att biodegrade med tiden, som de nya ventilerna och skyttlarna växer och att lämna inte utländskt materiellt behind. Xeltis' baseras privat teknologi på Nobel Prisvinnande vetenskap.

Advertisement