De abnormaliteiten BDNF kunnen bipolaire wanorde voorspellen

Door Laura Cowen, medwireNews Verslaggever

De Patiënten met bipolaire wanorde tonen abnormaliteiten in de omzetting van pro-hersenen afgeleide neurotrophic factor (BDNF) aan de rijpe vorm, die aan hulpdiagnose van de voorwaarde kan worden gebruikt.

De Zweedse onderzoekers tonen, in twee onafhankelijke cohorten, aan dat de met medicijnen behandelde patiënten met bipolaire wanorde beduidend hogere serumniveaus van rijpe BDNF en een beduidend hogere verhouding van rijpe BDNF aan proBDNF dan gezonde controles hadden.

De Niveaus van serum proBDNF waren beduidend lager in patiënten dan in controles maar er waren geen verschillen in serummatrijs (MMP) metalloproteinase-9, die proBDNF splijt om BDNF, tussen de groepen in één van beide cohort te rijpen.

Voorts toonden multivariate logistische regressieanalyses, die geslacht, leeftijds en van de lichaamsmassa index worden aangepast, aan dat proBDNF en de verhouding matureBDNF/proBDNF significante voorspellers van bipolaire wanorde in beide cohorten was. Rijpe BDNF was slechts significant in één cohort (de cohort Sahlgrenska; 48 stemming-gestabiliseerde patiënten met bipolaire wanorde en 43 geestelijk gezonde controles).

Een statistisch model dat alle vier serumtellers omvatte die tussen patiënten en controles worden onderscheiden in de cohort Sahlgrenska met een gevoeligheid van 89% en een specificiteit van 77%. In de tweede cohort (Karolinska; 215 stemming-gestabiliseerde patiënten met bipolaire wanorde en 112 controles), de gevoeligheid waren 74% en de specificiteit was 64%.

Toen de onderzoekers Globale Beoordeling de scores van van de Functie (GAF) aan het model toevoegden, steeg de gevoeligheid in de cohort Sahlgrenska tot 100% terwijl de specificiteit tot 95% steeg. Dit zou „genoeg sterk zijn te werken aangezien een klinische biomarker die de kenmerkende dichotomie voorspellen,“ zij opmerken. De gaf- gegevens waren niet beschikbaar voor de cohort Karolinska.

Van nota, vond het team geen significante verschillen in serum proBDNF, rijpe BDF, de verhouding proBDNF/rijpe BDNF of mmp-9 niveaus onder patiënten met bipolaire I, bipolaire niet anders gespecificeerde II en bipolair. Er was ook geen correlatie tussen de de serumtellers en Schaal van de Classificatie van de Depressie Montgomery-Åsberg en de Jonge scores van de Schaal van de Classificatie van de Manie.

Schrijvend in het Dagboek van Affectieve Wanorde, besluiten Kristoffer Södersten (Universiteit van Gothenburg, Zweden) en de medeauteurs: „Onze resultaten wijzen erop dat de metingen BDNF een potentieel voor gebruik als klinische biomarkers door bipolaire patiënten van gezonde controleindividuen te onderscheiden hebben.

De „Toekomstige studies zouden moeten onderzoeken of dit nut zich tot het onderscheiden van bipolaire wanorde van [belangrijke depressieve wanorde] en schizofrenie.“ uitbreidt

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement