BDNF-abnormalities kan förutsäga bipolär oordning

Vid Laura Cowen, medwireNewsReporter

Tålmodig med bipolära oordningshowabnormalities i omvandlingen av pro-hjärnan härlett neurotrophic dela upp i faktorer (BDNF) till mogna bildar, som kan vara van vid bistår diagnosen av villkora.

Svenska forskare visar, itu oberoende cohorts, att medicated tålmodig med bipolär oordning hade markant högre serum jämnar av mognar BDNF och ett markant högre förhållande av mognar BDNF till proBDNF, än sunt kontrollerar.

Jämnar av serumproBDNF var markant lägre i tålmodig än kontrollerar in, men det fanns inte några skillnader i serummatrisen (MMP) metalloproteinase-9, som klyver proBDNF för att mogna BDNF, mellan grupperna i antingen cohort.

Dessutom åldras förkroppsligar multivariats- logistiska regressionanalyser som justeras för genus, och samlas indexet som visas den proBDNF, och matureBDNF-/proBDNFförhållandet var viktiga spåman av bipolär oordning i båda cohorts. Mogna BDNF var endast viktigt i en cohort (den Sahlgrenska cohorten; 48 mood-stabiliserade tålmodig med bipolär mentalt sunda oordning och 43 kontrollerar).

Ett statistiskt modellerar, att inklusive alla fyra serummarkörerna som diskrimineras mellan tålmodig, och kontrollerar i den Sahlgrenska cohorten med en känslighet av 89% och en noggrannhet av 77%. I understödjacohorten (Karolinska; 215 mood-stabiliserade tålmodig med bipolär oordning och 112 kontrollerar), var känsligheten 74%, och noggrannheten var 64%.

Då forskarna tillfogade, görar poäng den Globala Bedömningen av Function (GAF) till modellera, känslighet i den Sahlgrenska cohorten ökande till den 100% stundnoggrannheten ökande till 95%. Detta ”skulle är starkt nog att fungera som en klinisk biomarkerförutsägelse den diagnostiska delningen,” dem anmärker. GAF-data var inte tillgängliga för den Karolinska cohorten.

Av notera, laget grundar inga viktiga skillnader i serumproBDNF, mognar BDF, proBDNFen/mognar BDNF-förhållande, eller MMP-9 jämnar bland tålmodig med bipolärt I, bipolär II och bipolärt som specificeras inte annars. Det fanns inte också någon korrelation mellan serummarkörerna, och den Montgomery-Åsberg Fördjupningen som Klassar Fjäll- och BarnVanvettet som Klassar Fjäll, görar poäng.

Handstil i Föra Journal över av Affective Oordningar, Kristoffer Södersten (Universitetar av Gothenburg, Sverige) och co-författare avslutar: ”Indikerar Våra resultat att BDNF-mätningar har ett potentiellt för användning som kliniska biomarkers genom att göra åtskillnad mellan bipolära tålmodig från sunt kontrollera individer.

”Bör Framtida studier undersöka huruvida denna usefulness fördjupa till att göra åtskillnad mellan bipolär oordning från [ha som huvudämne deprimerande oordning] och schizofreni.”,

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Advertisement