De wetenschappers van Max Planck identificeren nieuwe mechanismen in cellulaire spanningsreactie

Wanneer een organisme aan levensgevaarlijke voorwaarden wordt blootgesteld, klinkt het het alarm en een cellulair noodsituatieprogramma, de reactie van de hitteschok, wordt in werking gesteld. Nochtans, is de naam „de reactie van de hitteschok“ misleidend. In het begin van de jaren '60, werd deze vorm van spanningsreactie eerst waargenomen. De Wetenschappers stelden fruitvliegen aan hoge temperaturen bloot en ontdekten een complex noodsituatieprogramma dat wordt aangewezen om enige cellen en zo het organisme zelf te redden. Vandaag weten de onderzoekers dat dit programma ook door andere gevaren zoals straling of giftige substanties wordt teweeggebracht. De terminologie, echter, is nog in gebruik.

Tijdens de reactie van de hitteschok, zijn de verschillende spanningsproteïnen samengesteld. Hun taak is permanente schade aan het organisme te verhinderen. „U kunt het bij een noodsituatiealarm vergelijken. om de originele status te herstellen zo spoedig mogelijk, worden de problemen en de schade geïdentificeerd, in werking gestelde tegenmaatregelen en gecoördineerd“, beschrijft Loew de processen in de cel. In een uitvoerige analyse, hebben de wetenschappers van Max Planck 15 000 proteïnen en hun rol in de reactie van de hitteschok onderzocht. Zij konden aantonen dat de helpers in verschillende groepen volgens hun taken en rampenstreken worden georganiseerd. Één groep proteïnen, bijvoorbeeld, controleert of DNA in de kern nog intact is.

EiwitHSF1 (plotseling voor de transcriptiefactor van de hitteschok) is de oorzaak van de centrale coördinatie van het rampenbeheer. In het ogenblik wordt het geactiveerd, het een verscheidenheid van andere proteïnen in actie roept om de schade te elimineren. De wetenschappers konden twee manieren aantonen waarin dit controlecentrum op zichzelf geregeld is. Wanneer de crisis wordt overwonnen, wordt HSF1 gedegradeerd door het systeem van de het afvalverwijdering van de cel, proteasome. Zolang er nog van de hand te doen schade is, verhindert een andere proteïne (Acetyltransferase EP300) de degradatie.

Het begrip van de reactie van de hitteschok kon ook van belang voor neurodegenerative ziekten zoals Alzheimer of Parkinson zijn, zodat hopen de wetenschappers in Martinsried. Typisch voor deze ziekten zijn massieve celschade en, dus, de bovenmatige vraag op de cellulaire kwaliteitsbeheersing. De cellen van de Zenuw sterven en kunnen niet hun taken in de hersenen meer vervullen. Een „gerichte activering van de reactie van de hitteschok kon de schade van de ziekte specifieke cel verminderen,“ verklaart Loew.

Bron: Max Planck Institute van Biochemie

Advertisement