Het Onderwijs interventieprogramma voor kinderen vermindert agressief gedrag later in het leven

Een onderwijsdieinterventieprogramma voor kinderen tussen kleuterschool en 10de rang, als Snel Spoor wordt bekend, vermindert agressief die gedrag later in het leven, volgens onderzoek in Psychologische Wetenschap wordt gepubliceerd, een dagboek van de Vereniging voor Psychologische Wetenschap.

Het onderzoek, door psychologische wetenschapper Justin Carr- van Universiteit Nipissing in Ontario, Canada wordt geleid, wijst erop dat de bevochtigde testosteronniveaus in antwoord op sociale bedreigingen van het succes kunnen rekenschap geven van de interventie in het verminderen van agressie die.

Het Snelle interventieprogramma van het Spoor onderwijst kinderen sociale cognitieve vaardigheden, zoals emotionele regelgeving en het sociale probleem oplossen, en het vorige onderzoek brengt naar voren dat het programma tot verminderde asociale gedrag en agressie in kinderjaren en adolescentie kan leiden.

Maar die het was niet duidelijk of de vaardigheden dat de kinderen in het programma worden geleerd invloeden zouden hebben die in volwassenheid overbrachten.

Carr- en de collega's verdachten dat het programma gevolgen op lange termijn zou hebben, en dat die gevolgen met een specifiek biologisch mechanisme worden verbonden: wijzigingen in testosteronreactiviteit aan sociale provocatie.

Om deze hypothesen te testen, wierven de onderzoekers 63 deelnemers van de Snelle scholen van het Spoor in Durham aan, Noord-Carolina. Om de deelnemers in de steekproef te verzekeren waren demografisch gelijkaardig, waren alle deelnemers Afrikaanse Amerikaanse mensen die ongeveer 26 jaar oud waren.

De Helft die deelnemers werd geïmpliceerd in het Snelle programma van het Spoor van leeftijden 5-17, die uit tutoring, peer het trainen, huis en familiebezoeken, en sociaal-emotionele het leren lessen met vrienden bestaan. De rest deelnemers woonde werd de zelfde scholen bij maar niet geïmpliceerd in het Snelle programma van het Spoor.

Meer dan 8 jaar na de gebeëindigde interventie, brachten de onderzoekers de deelnemers in het laboratorium om een spel te spelen, het doel waarvan zoveel mogelijk geld te verdienen door drie knopen te drukken was: die geld, groeiden die geld worden gestolen verhinderde, en een andere die geld van een tegenstander stalen. De deelnemers geloofden zij tegen een daadwerkelijke tegenstander speelden, maar het spel werd eigenlijk bepaald door een computerprogramma. De gefingeerde tegenstander veroorzaakte deelnemers tijdens de taak door hun hard-earned geld te stelen.

Globaal, de deelnemers die het Snelle programma voltooiden van het Spoor toonden minder agressie naar hun tegenstander - d.w.z., opteerden zij om minder geld van hun tegenstander te stelen dan deelnemers die geen Snel Spoor voltooiden.

De Deelnemers die niet de interventie hadden ontvangen toonden een verhoging van testosteronniveaus na het hebben van hun gestolen geld, maar de Snelle deelnemers van het Spoor niet, het vinden die hun verminderde agressie kon verklaren.

„Interessant, waren er geen verschillen tussen interventie en controlegroepen in de concentraties van het basislijntestosteron of het agressieve gedrag aan het begin van het experiment,“ Carr- verklaart. De „Verschillen in agressieve gedrag en testosteronconcentraties kwamen later slechts in het spel te voorschijn.“

Uiteindelijk, stellen de bevindingen voor dat het Snelle Spoor in het verminderen van de agressie van deelnemers naar een vijandige edele voor een deel succesvol was omdat het de manier veranderde hun neuroendocrine systemen aan sociale provocatie antwoordden.

Nu zij zeker zijn dat de gevolgen van het Snelle programma van het Spoor in volwassenheid bereiken, zijn de onderzoekers geinteresseerd in het bepalen van welke specifieke componenten van de interventie in het verminderen van agressie het meest efficiënt zijn, welke neurale mechanismen aan agressief gedrag ten grondslag liggen, en of deze resultaten ook waar voor vrouwen bellen die aan het programma hebben deelgenomen.

Bron: Vereniging voor Psychologische Wetenschap

Advertisement