De Studie bevestigt neurobiological oorsprong van de wanorde van het aandachtstekort

Een studie, die op muizen wordt, heeft net de neurobiological oorsprong van de wanorde van het aandachtstekort (VOEG) uitgevoerd toe, een syndroom bevestigd de waarvan oorzaken slecht begrepen zijn. De Onderzoekers van CNRS, de Universiteit van Straatsburg en INSERM1 hebben een hersenstructuur, superieure colliculus geïdentificeerd, waar hyperstimulation gedragswijzigingen gelijkend op die van sommige patiënten veroorzaakt die aan ADD lijden. Hun werk toont ook noradrenalineaccumulatie op het beïnvloede gebied, die licht op deze chemische bemiddelaar afwerpen die een rol in aandachtswanorde hebben. Deze resultaten worden gepubliceerd in de de Structuur en Functie van dagboekHersenen.

de wanorde van het aandachtstekort beïnvloedt tussen 4-8% van kinderen. Het vertoont hoofdzakelijk door gestoorde aandacht en mondelinge en motorimpulsiviteit, soms die van hyperactiviteit vergezeld gaat. Ongeveer 60% van deze kinderen tonen nog symptomen in volwassenheid. Geen behandeling bestaat op dit ogenblik. De enige efficiënte behandeling moet psychostimulantia beheren, maar deze hebben wezenlijke bijwerkingen, zoals afhankelijkheid. De Blijvende controverse die de neurobiological oorsprong van deze wanorde omringen heeft de ontwikkeling van nieuwe behandelingen belemmerd.

De studie in Straatsburg onderzocht het gedrag van transgenic muizen die ontwikkelingstekorten in superieure colliculus hebben. Deze structuur, die in midbrain wordt gevestigd, is een sensorische hub betrokken bij het controleren van aandacht en visuele en ruimterichtlijn. De bestudeerde muizen werden gekenmerkt door gedupliceerde neuronenprojecties tussen superieure colliculus en de retina. Deze anomalie veroorzaakt visuele hyperstimulation en bovenmatige noradrenaline in superieure colliculus. De gevolgen van de neurotransmitternoradrenaline, die van species aan species variëren, zijn nog slecht begrepen. Nochtans, weten wij dat deze noradrenalineonevenwichtigheid met significante gedragsveranderingen in muizen dragend de genetische verandering wordt geassocieerd. Door hen te bestuderen, hebben de onderzoekers een verlies van remming waargenomen: bijvoorbeeld aarzelen de muizen minder om een vijandig milieu te doordringen. Zij hebben moeilijkheden in het begrip van relevante informatie en tonen een vorm van impulsiviteit aan. Deze symptomen herinneren ons aan volwassen patiënten die aan één van de vormen van ADD lijden.

Momenteel, gebruikt het fundamentele werk aangaande ADD hoofdzakelijk dierlijke modellen die door veranderingen worden verkregen die dopamine productie en transmissiewegen storen. In muizen met een misvormde superieure colliculus, zijn deze wegen intact. De veranderingen doen zich elders in de neurale netwerken van midbrain voor. Door de klassieke grens te verbreden die wordt gebruikt om zijn oorzaken te onderzoeken, die deze nieuwe modellen gebruiken een meer globale benadering zou toestaan TOEVOEGEN om worden ontwikkeld. Het Kenmerken van de gevolgen van noradrenaline voor superieure colliculus kon meer bepaald de manier voor innovatieve therapeutische strategieën openen.

Bron: Universiteit van Straatsburg

Advertisement