Buys GnuBIO för Laboratorium Bio-Rad

GnuBIO ettrymt vetenskaperna om olika organismers beskaffenhetföretag, som har framkallat enbaserad DNA-ordnande i viss följdteknologi som meddelas i dag, att den ficks av Laboratorium Bio-Rad, Inc. Med detta förvärv utvidgar ska Bio-Rad dess Digital Biologi Centrerar och upprättar en forskning- och utvecklingsplats i Cambridge, Massachusetts.

GnuBIO www.gnubio.com, har framkallat en DNA-ordnande i viss följdlösning som integrerar det helt tar prov förberedelseworkflow på en gå i flisor, från tar prov tillfångatagandet, PCR och att ordna, till informatics. Denna kapacitet erbjuder ”Tar Prov In, för DNA-ordnande i viss följd för Svaret Ut” en lösning, whereby en tekniker eller en forskare laddar enkelt genomic DNA in i kassetten, och pressar en knäppas som startar körningen med resultat, levererade inom timmar, kontra dagar.

”Bio-Rads placerar att leda i den kliniska IVDEN marknadsför såväl som utrymmet för Liten droppeDigital™ PCR gör Bio-Rad idealförvärvet att bli partner med för oss,”, sade John Boyce, President, VD och Grundare av GnuBIO. ”Bio-Rads marknadsför anseende såväl som dess närvaro i både det kliniskt och forskning ska är nödvändiga beståndsdelar till framgången av den GnuBIO plattformen. Vi är mycket upphetsada att sammanfoga familjen Bio-Rad,” Boyce tillfogade.

KÄLLA GnuBIO

Advertisement